ابراهیم فخرایی


ابراهیم فخرایی، محقق و نویسنده برجسته ایرانی، در 17 بهمن سال 1366هجری شمسی دیده ازجهان فروبست. او آثار گرانسنگی از خود به جای نهاده است که از میان آنها می توان به تاریخ ایران، سردارجنگل و گیلان درجنبش مشروطیت اشاره کرد . فخرایی در نهضت جنگل نیز حضور داشت.

چاپ این صفحه       بازگشت :       به صفحه قبل