کتابهائی در باره انقلاب مشروطیت ایران

با یا کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را ببینید


سایر اطلاعات

روی جلد یا توضیحی بر کتاب

نام کتاب و نویسنده

نشر امیرکبیر، 1999، تهران، دوجلد، 946 صفحه، جلد سخت، 1480 گرم
شابک: 964-00-0081-7

تاریخ مشروطه ایران

احمد کسروی

مقدمه رحیم رضازاده ملک، نشر صدای معاصر، 1999، تهران، 880 صفحه، جلد سخت
شابک: 964-6494-24-2
در چاپ دوم مقدمه ای از «رحیم رضا زاده ملك» درباره شخصیت و عملكرد «سید حسن تقی زاده» با استناد به نوشته های «كسروی» ضمیمه شده
تاریخ مشروطه ایران

احمد کسروی

به زبان آذری، ترجمه امیرعبدالله هاشمی، نشر نیما،آلمان، دوجلد، 1047 صفحه، 1480 گرم، 2002
شابک: 393-524-986-1

تاریخ انقلاب مشروطه ایران

احمد کسروی

انتشارات مهر، آلمان، 1996، 230 صفحه، 300 گرم

چند مقاله

احمد کسروی

چاپ اول: 1345، نشر امیرکبیر، بمناسبت 60 سالگی انقلاب مشروطیت

قسمت اول این کتاب را
اینجا بخوانید

قسمت دوم این کتاب را اینجا بخوانید

ایران در آستانه انقلاب مشروطیت

باقر مومنی

ترجمه: متین پیمان، تهران، 207 صفحه، 460 گرم جلد سلیفون، نشر امیرکبیر
شابک: 964-00-0913، 1382

انقلاب مشروطیت

مجموعه مقالات ایرانیکا

-

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران


ترجمه: مهری قزوینی، نشر کویر، 1380، 398 صفحه، 740 گرم جلد سلیفون
شابک: 964-6144-09-8

انقلاب مشروطیت ایران

ادوارد براون

شامل: شکلهای مبارزه در جنبش مشروطیت، پنج لول روسی و آخرین مجاهد


اینجا بخوانید
پنج لول روسی
باقر مومنی

تعداد صفحه:464، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات امیركبیر، 1999 - چاپ سوم
9-0368-00-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

اینجا بخوانید

صور اسرافیل

باقر مومنی

نشر اختران، تهران، 1382، 560 صفحه، 650 گرم
شابک: 964-751-449-2

اینجا بخوانید

مشروطه ایرانی

دکتر ماشاء الله آجودانی

تحلیلی از مبانی نظری قدرت روحانیون و سیر تاریخی آن شابک: 1-58814-035-0، سال 2004

علمای شیعه و قدرت سیاسی

احمد کاظمی موسوی

-

شیعی گری و ترقی خواهی

مهدی قاسمی

-

آسمون ریسمون

ایرج پزشکزاد

مترجم : كاظم فیروزمند، حسن شمس آوری، محسن مدیر شانه چی تعداد صفحه:596، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
×-389-305-964 شابك

گزارشی از رویدادها و تحولات سیاسی دوره زوال قاجاریه و انقراض حكومت پهلوی همراه با تحلیلی از مبانی اجتماعی سیاست در ایران بهمراه تبیین نقش عوامل اجتماعی و اقتصادی در تحولات و حركات سیاسی و ریشه های قومی و طبقاتی جنبش ها و گرایش های مختلف سیاسی

ایران بین دو انقلاب: از مشروطه تا انقلاب اسلامی

آبراهامیان، ارواند

مترجم : احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی تعداد صفحه:728، جلد نرم، - تهران : نشر نی، 1999 - چاپ سوم
4-363-312-964 شابك
-

ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر

آبراهامیان، ارواند

نشر باران، سوئد، 1384، 120 صفحه، دسامبر 2004
-

جمهوری خواهی در ایران

ناصر رحیم خانی

تعدادصفحه: 1130، شابک: 2000 ‌964-325-053-9

-

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران

دکتر امیر ناصر کاتوزیان

چاپ دوم پائیز ۱۳۸۰ – ۲۰۰۱، انتشارات فروغ. آلمان
توضیحاتی در مورد این کتاب از رضا اغنمی را
اینجا بخوانید

قتل کسروی

ناصر پاکدامن

به اهتمام: عبدالحسین زرین كوب، روزبه زرین كوب تعداد صفحه:166، جلد نرم، تهران، 2001 - چاپ اول،‌ انتشارات سازمان اسناد ملی ایران
1-43-6189-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب اینجا بخوانید

دو رساله درباره انقلاب مشروطیت ایران

ابوالقاسم خان ناصر الملك و محمد آقا ایروانی

جلد اول، 720 صفحه، جلد سخت، تهران : انتشارات كویر، 1998 - چاپ دوم‌
×-25-6144-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب از رضا اغنمی را
اینجا بخوانید

منابع اندیشه سیاسی در تاریخ ایران: رسائل مشروطیت

غلامحسین زرگری نژاد

در زمینه های دموکراسی، سوسیال دموکراسی و ریشه های فمینیسم
انتشارات دانشگاه کلمبیا ،اکتبر 1996، 448 صفحه
شابک: 0-231-10351-4

توضیحاتی در مورد این کتاب
قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم

انقلاب مشروطه ایران 1906-1911

ژانت آفاری
پروفسور تاریخ و مطالعات زنان در دانشگاه پاردیو آمریکا

مترجم : جواد یوسفیان، تعداد صفحه:80، جلد نرم، - تهران : انتشارات بانو، 1998 - چاپ اول‌
9-1-90772-964 شابك

-

انجمنهای نیمه سری زنان در نهضت مشروطه

آفاری، ژانت

تعداد صفحه:536، جلد نرم، - تهران : انتشارات تاریخ ایران، 2003 - چاپ اول‌
4-40-6141-964 شابك

-

پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت - دوره های یكم و دوم مجلس شورای ملی

اتحادیه، منصوره

تعداد صفحه:578، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات نگاه، 2000 - چاپ اول‌
7-80-6736-964 شابك

-

قیام آذربایجان و ستارخان

امیر خیزی، اسماعیل

مترجم : حسن زنگنه، تعداد صفحه:508، جلد نرم، - تهران : انتشارات شیرازه، 2002 - چاپ اول‌
0-95-6578-964 شابك

-

روابط ایران و انگلیس در جنگ جهانی اول

اولسون، ویلیام

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم، مترجم : حسین بنی احمد، تعداد صفحه:240، جلد نرم، - تهران : انتشارات شیرازه، 1998 - چاپ اول‌
7-04-6578-964 شابك

نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیك فرانسه

آلمانی ها در ایران

باست، الیور

تعداد صفحه:304، جلد نرم، 16.5*23.5 - یزد : انتشارات مركز یزد شناسی، 1999 - چاپ اول‌
0-41-6541-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را-

مشروطیت در یزد

ارداقی، علی اكبر

به اهتمام : الهیار خلعتبری، فضل الله كجوری، چاپ اول‌، تعداد صفحه:234، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،
1999 - 0-017-457-964 شابك

-

یادداشت های محمد ولی خان تنكابنی

تنكابنی، محمد ولی خان

مترجم : حمید احمدی، تعداد صفحه:208، جلد نرم، - تهران : نشر نی، 1999 - چاپ اول‌
2-462-312-964 شابك

رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی

مهاجمان سرحد

دایر، رجینا لدادواردهری

مترجم : رحیم رییس نیا، تعداد صفحه:360، جلد نرم، - تهران : انتشارات تیراژه، 1998 - چاپ اول‌
5-05-6578-964 شابك

-

گزارش هایی از انقلاب مشروطیت ایران

رسول زاده، محمد امین

ویراستار : محمد علی همایون كاتوزیان

تعداد صفحه:176، جلد نرم، - تهران : نشر مركز، 1999 - چاپ دوم‌
6-122-305-964 شابك

از منابع مهم برای بررسی و شناخت و تحلیل حوادث مشروطه و پس از آن، به ویژه قیام «شیخ محمد خیابانی، متن كتاب سه سال پس از شكست قیام «خیابانی و بنا به درخواست كاظم زاده ایرانشهر تالیف شده و اكنون با مقدمه مفصل محمد علی همایون كاتوزیان به چاپ رسیده است

قیام شیخ محمد خیابانی

احمد کسروی

تعداد صفحه:946، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات امیركبیر، 1999 - چاپ دوازدهم
2-0325-00-964 شابك

روایت مستندی است از رویدادها و حوادث بعد از انقلاب مشروطیت ایران. این كتاب، در واقع دنباله كتاب «تاریخ مشروطه» است كه در آن، كسروی حوادث آذربایجان را محور قرار داده است

تاریخ هیجده سال آذربایجان

كسروی، احمد

تعداد صفحه:200، جلد نرم، - تهران : نشر نی، 1997 - چاپ اول‌
8-344-312-964 شابك

-

كسروی و تاریخ مشروطه ایران

یزدانی، سهراب

مجموعه دوجلدی، مترجم : پرویز صدری، تعداد صفحه:1016، جلد نرم، - تهران : انتشارات كتاب سیامك، 1998 - چاپ اول‌
×-20-6141-964 شابك

-

پیش به سوی شرق: ایران در سیاست شرقی آلمان در جنگ جهانی اول

گركه، اولریخ

(جلد اول و دوم - تعداد صفحه:840، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات اوحدی، 1998 - چاپ اول‌
5-04-6376-964 شابك

جلد سوم، تعداد صفحه:980، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات اوحدی، 1998 - چاپ اول‌
3-05-6376-964 شابك

نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت

از مشروطه تا جمهوری

مروارید، یونس

تعداد صفحه:312، جلد نرم، - تهران : انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 2003 - چاپ دوم‌
8-29-5512-964 شابك

-

حكایت دختران قوچان

افسانه نجم آبادی

تعداد صفحه:716، جلد سخت، - تهران : انتشارات علم، 1999 - چاپ اول‌
×-055-405-964 شابك

شرحی بر زندگی بیست و یك تن از دولت مردان ایران در یكصد و پنجاه سال اخیر: قائم مقام فراهانی،امیركبیر، ناصرالدین شاه، اتابك، صنیع الدوله، یپرم خان ارمنی، شیخ محمد خیابانی، كلنل پسیان، میرزاكوچك خان، امیرطهماسبی، تیمورتاش، سرداراسعد، داور، پیشه وری، نصرت الدوله، هژیر، رزم آرا، افشار طوس، دكتر فاطمی، حسنعلی منصور و هویدا

كشته گان بر سر قدرت

بهنود، مسعود

تعداد صفحه:564، جلد سخت، - تهران : انتشارات علمی، 2000 - چاپ اول‌
066-404-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

بر كشور ما چه گذشت؟

مهدوی، عبدالرضا هوشنگ

برگردان : اصغر قراگزلو، تعداد صفحه:338، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 2001 - چاپ اول‌
3-39-6357-964 شابك

-

آخرین سال های زندگی سیاسی لرد كرزن

نیكلسون، هرولد جورج

رساله ای در دفاع از مشروطیت و اثبات تطبیق اصول و مبانی مشروطه با قوانین اسلام است

تعداد صفحه: 176
1999، 8-028-325-964 شابك

توضیحاتی در مورد این کتاب را اینجا بخوانید

حکومت از نظر اسلام

آیت الله محمد حسین نائینی
سایر اطلاعات

نویسنده

نام کتاب

مجموعه سه جلدی، تعداد صفحه:1860، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات سخن، 1996 - چاپ اول‌

شفیعی، زهرا

نقش نمایندگان در مجالس قانونگذاری عصر مشروطیت

بررسی زندگی و دیدگاه های سیاسی، فرهنگی و مذهبی «شیخ هادی نجم آبادی» از مجتهدان صدر مشروطیت

تعداد صفحه:112، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1999 - چاپ اول‌
0-154-422-964 شابك

مرسلوند، حسن

حاج شیخ هادی نجم آبادی و مشروطیت

تعداد صفحه:528، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات مركز نشر دانشگاهی، 1997 - چاپ اول‌
1-0856-01-964 شابك

نجفی، موسی

بنیاد فلسفه سیاسی در ایران عصر مشروطیت

تعداد صفحه:464، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات دریاب، 1998 - چاپ اول‌

نجمی، ناصر

محمد علی شاه و مشروطیت

مترجم : علی اصغر مظهری كرمانی، تعداد صفحه:304، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات جانان، 1998 - چاپ اول‌
8-8-91441-964 شابك

*برد، اف. ال

گشت و گذاری در ایران بعد از انقلاب مشروطیت

تعداد صفحه:342، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات مركز نشر دانشگاهی، 1995 - چاپ اول‌

پورصفر، علی

كتابشناسی انقلاب مشروطیت ایران

مجموعه ای از سخنرانی ها، نوشته ها و دیدگاه های «سید حسن تقی زاده» درباره چرایی و چگونگی انقلاب مشروطیت

به اهتمام : عزیز الله علیزاده، تعداد صفحه:336، جلد نرم، - تهران : انتشارات فردوس، 2000 - چاپ اول
‌4-088-320-964 شابك

تقی زاده، سید حسن

تاریخ انقلاب مشروطیت ایران

تعداد صفحه:376، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات تاریخ ایران، 1997 - چاپ اول‌
5-02-6082-964 شابك

اتحادیه، منصوره

مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه)

مترجم : رضا رضایی، تعداد صفحه:572، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات بیستون، 2000 - چاپ اول‌
1-8-90036-964 شابك

آفاری، ژانت

انقلاب مشروطه ایران 1906 -1911

تهران، انتشارات گلشایی، 1352

باقر مومنی

ادبیات مشروطه

تهران، قطع جیبی، چاپ سوم، 1356

محمد اسماعیل رضوانی

انقلاب مشروطیت ایران

ترجمه چنگیز پهلوان، زمینه ایران شناسی، تهران، نشر فراز، چاپ اول، 1364

گادجی، گیلبار

تجار ایران و انقلاب مشروطیت

تهران، نشر امیركبیر، 1364

عبدالهادی حائری

تشیع و مشروطیت در ایران

مجموعه دو جلدی، جلد اول: وقایع و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران از 14 مرداد ماه 1285 ه. ش تا 28 مرداد 1332 ه. ش.، جلد دوم: وقایع و رویدادهای ایران در فاصله 29 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 ه. ش. ، همراه با عكس های متعدد از شخصیت های تاریخی

تعداد صفحه:1104، جلد سخت، 21.5*28.5 - تهران : انتشارات گفتار، 2001 - چاپ ششم
3-26-5570-964 شابك

عاقلی، باقر

روز شمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

سال 1325 هجری

میرزا محمد علی خان بن ذکاء الملک
ناظم و معلم اولین مدرسه علوم سیاسی

حقوق اساسی
یعنی
آداب مشروطیت دول

‌تهران‌ : نشر اساط‌یر،1363، 175 ص، زندگینامه مدرس

علوی‌، ابوالحسن

'رجال‌ عصرمشروط‌یت

‌ تهران‌ : نشر دانش‌، 1335، 229 ص

دانشورعلوی‌، نورالله

تاریخ‌ مشروط‌ه‌ ایران‌ وجنبش‌ وط‌ن‌‏پرستان‌ اصفهان‌ وبختیاری‌

نشر ذره بین، اراک، 1374

دکتر اسفندیار آهنجیده

ایل بختیاری و مشروطیت

تهران‌، نشر كتاب‌ نمونه‌، 1376

محمد احمدپناهی‌ سمنانی‌

ستارخان‌ سردار ملی‌ و نهضت‌ مشروط‌ه‌

تبریز، نشر ابن‌سینا، 1348، و نیز تهران‌، نشر آگاه‌، بی‌تا

رحیم‌ رئیس‌نیا و عبدالحسین‌ ناهید

دو مبارز جنبش‌ مشروطه، ستارخان و شیخ محمد خیابانی‌

تبریز، كتابفروشی‌ دانش‌، -1324

حسین‌ فرزاد

انقلاب‌ و تحول‌ آذربایجان‌ در دوره‌ مشروط‌یت‌

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر اساط‌یر، 1363، 175 ص‌

علوی‌، ابوالحسن

رجال‌ عصر مشروط‌یت

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر جاویدان‌، .1344، 774 ص

صفایی‌، ابراهیم

رهبران‌ مشروط‌ه

522 ص

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم‌

قیام‌ آذربایجان‌ در انقلاب‌ مشروط‌یت‌ ایران

-

ابراهیم‌ صفائی

رهبران‌ مشروط‌ه‌: ستارخان‌

‌ ج‌. 1

با یك‌ مقدمه‌ درباره‌ سیرتاریخی‌ مشروط‌یت‌ ایران

سیاست‌ موازنه‌ منفی‌ در مجلس‌ چهاردهم‌

ج.2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325 ـ1330، نامه‌ اتحادیه‌ احرار به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌: دعوت‌ به‌ شركت‌ در جلسه‌ اتحادیه‌ احرار با حضور سردارملی‌ و سالارملی‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

ج 1، نامه‌ ستارخان‌ به‌ مستشارالدوله‌ درخصوص‌ وضعیت‌ وی‌ پس‌ از فتح‌ تهران، احضار ستارخان‌ و باقرخان‌ به‌ تهران‌ و دعوت‌ آنها به‌ عتبات‌ از ط‌رف‌ علمای‌ نجف‌، اوضاع‌ ستارخان‌ پس‌ از فتح‌ تهران‌ و به‌ قدرت‌ رسیدن‌ مجلس‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

پیمان‌نامه‌ ضرغام‌السلط‌نه‌ ، سردارمحیی‌ ، ستارخان‌ و باقرخان‌ مبنی‌ بر دفاع‌ از مشروط‌یت

-

زمینه‏های‌ اجتماعی‌ كودتای‌ 1299

تلگراف‌ آرتور نیكلسن‌ به‌ ادوارد گری‌(وزیر امورخارجه‌ انگلستان‌) درخصوص‌ اظ‌هارات‌ مسیو چاریكوف‌ مبنی‌ بر ورود پیش‌قراولان‌ قشون‌ روسیه‌ به‌ حوالی‌ شهر تبریز و استقبال‌ و پذیرائی‌ خوب‌ ستارخان‌ از آنها

-

كتاب‌ آبی‌ ، گزارشهای‌ محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگلیس‌ درباره‌ انقلاب‌ مشروط‌ه‌ ایران‌. هفده‌ دسامبر هزار و نهصد و شش‌ تا بیست‌ و هشت‌ ـ نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌2

رساله ای در دفاع از مشروطیت و ارزیابی اصول و مبانی مشروطیت که در آن هدف نویسنده اثبات تطبیق اصول و مبانی مشروطه با قوانین اسلام است

تعداد صفحه:140، جلد نرم، - كاشان، انتشارات مرسل، 1999 - چاپ اول‌
0-14-6446-964 شابك

آیت الله ملاعبدالرسول مدنی كاشانی

رساله انصافیه

گفتگویی با «شاهرخ مسكوب» درباره سیاست، فرهنگ و تاریخ معاصر ایران، از موضوع های مورد گفتگو: دوره رضا شاه و مشروطیت؛ نوگرایی و سنت؛ ناسیونالیسم: ایدئولوژی سیاسی؛ حزب توده و پیوستن به آن؛ ادبیات حزبی؛ كودتای 28 مرداد و گرفتاری؛ قصه زندان و ماجراهایش؛ شالوده هویت: بازگشت به ادبیات؛ فقر اندیشه سیاسی؛ غفلت روشنفكران؛ و نوگرایی و اسلام

تعداد صفحه:280، جلد نرم، - تهران : انتشارات نیلوفر، 1999 - چاپ اول‌
9-089-448-964 شابك

مسكوب، شاهرخ

كارنامه ناتمام: درباره سیاست و فرهنگ

مشخصات دولت های بعد از انقلاب مشروطه از «مشیرالدوله» تا «میرحسین موسوی» شامل نام و مشخصات نخست وزیر، تاریخ تشكیل كابینه فهرست وزیران هر وزارتخانه و معرفی اجمالی هر نخست وزیر

زیر نظر : یعقوب آژند، تعداد صفحه:568، جلد نرم، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1999 - چاپ اول‌
8-147-422-964 شابك

اسناد و موزه، اداره كل آرشیو

دولت های ایران از میرزا نصرالله خان مشیرالدوله تا میرحسین موسوی

زندگی نادرشاه و موضوعات پیرامون آن، تحریم تنباكو و گرایش دارالحكومه به سفارت روس، آغاز مشروطه و آخرین روزهای حكومت احمدشاه از جمله موضوعات کتاب هستند، 208 صفحه

اشرف آغاطیاری باغبادارانی و مصطفی كاویان

باغباداران در آیینه تاریخ

دفتری در شعر وادب مشروطه، نشر اختران، تهران، 1382

دکتر ماشاء الله آجودانی

یا مرگ یا تجدد

-

ملک زاده

تاریخ انقلاب مشروطه

تاريخچه ‌فرقه ‌دموكرات ‌يا جمعيت‌ عاميون ايران، چاپخانه ‌درخشان‌

جودت‌ ¡ حسين

از صدر مشروط‌يت ‌تا انقلاب ‌سفيد

تهران‌، نشر اقبال‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1363

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كريم

قيام‌ آذربايجان ‌در انقلاب‌ مشروط‌يت ‌ايران

نشر دانشگاه‌تهران‌، 1357، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مجتهدي‌، مهدي‌ ‌

‌تقي‌زاده روشنگري‌ها در مشروط‌يت ‌ايران

-

ابراهیم فخرایی

گیلان درجنبش مشروطیت

تاریخچه ‌فرقه‌ دموكرات‌ یا جمعیت ‌عامیون ‌ایران
چاپخانه ‌درخشان‌، 1348، شامل 184 صفحه

جودت، حسین

از صدر مشروط‌یت ‌تا انقلاب ‌سفید

-‌

ساعدی، غلامحسین

پنج نمایشنامه مشروطیت

گزارشهاى محرمانه وزارت خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران نشر نو ، سال 1363، ص 1429

احمد بشيرى

كتاب آبى

به اهتمام سعیدی سیرجانی، تهران، انتشارات نوین، آگاه، 1362
مقاله ای از این کتاب را اینجا بخوانید

ناظم الاسلام كرمانی

تاریخ بیداری ایرانیان

مترجم‌: محمدرضا رفيعي‌، تهران‌ نشر پاپيروس‌

همایون کاتوزيان‌ تهراني‌، محمدعلي

'اقتصاد سياسي ‌ايران‌: استبداد شبه ‌مدرنيسم‌ـ 1305 ج‌: از مشروط‌يت ‌تا سقوط ‌رضاشاه

ترجمه حسن‌ افشار ، (تهران، نشر مرکز، 1380،
شماره‌ راهنما (كنگره‌): 1380 9د18ك‌ DSR 1407 /،1366

محمدعلی همایون كاتوزیان

دولت‌ و جامعه‌ در ايران‌: انقراض‌ قاجار و استقرار پهلوي‌‌

تهران، نشر خوارزمی، چاپ هفتم، 1362

فریدون آدمیت

امیركبیر و ایران

این کتاب دستنویس دوره مشروطه است و به کتابخانه ملی تبریز اهدا شده است

میرزا سنگلاخ خراسانی

سیاحت نامه

این کتاب دستنویس دوره مشروطه است و به کتابخانه ملی تبریز اهدا شده است

میرزا ابراهیم آقا تبریزی

کتابی در موضوع شیمی

تعداد صفحه:340، جلد نرم، - تهران : انتشارات قطره، 2004 -1384، چاپ اول‌
964-341-269-2 شابك

چنگیز پهلوان

ریشه های تجدد

تهران، نشر گسترده، چاپ اول، 1358

هما ناطق

مصیبت وبا و بلای حكومت

تهران، نشر آگاه، چاپ سوم، 1357

هما ناطق

از ماست كه بر ماست

نشر پیام، لندن، 1988

هما ناطق

ایران در راهیابی فرهنگی

فرهنگ و توسعه، شماره 3

حسن شایگان

ملیت، حریت، عدالت، مدنیت

به كوشش ایرج افشار، تهران، نشر سحر، 1357

عبدالرحیم طالبوف

آزادی و سیاست

تهران‌، نشر اشرفی‌، 1349

بازگویی‌ از سلط‌ان‌ ستاری‌، نوشته‌ ن‌. همدانی

پدرم‌ ستارخان‌

ترجمه‌ كیخسرو كشاورزی‌، تهران‌، نشر امیركبیر، 1359

عباس‌ پناهی‌ماكوئی

حماسه‌ ستارخان‌

تهران، زندگینامه ستارخان، نشر ابن‌ سینا، 1341

بایبوری‌، حسین

تاریخ‌ ارسباران

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر زوار، 1341، پنجاه‌ و پنجم‌ ، 624ص

سپهرم‌، امیرمسعود

تاریخ‌ برگزیدگان‌ وعده‏ای‌ از مشاهیر ایران‌ و عرب

ج‌ 3'، تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر وحید، 1367

وحیدنیا، سیف‌الله

خاط‌رات‌ و اسناد

تهران، زندگینامه ستارخان، انتشارات‌ اردیبهشت‌، 1371، 775 ص

اكبری‌ بیدقی‌، محمدرضا

دائره‌المعارف‌ نام

تهران‌، 1349، زندگینامه ستارخان،

اسدی‌زاده‌ ، پرویز ودیگران

دائره‌المعارف‌ یا فرهنگ‌ دانش‌ و هنر

تهران‌، زندگینامه ستارخان، توس‌، 1352 ص257

ابرامی‌، هوشنگ

ستارخان‌ سردار ملی

مترجم‌: احمد پژوه‌ مبشر همایون‌، سی‌ و پنجم‌، 811 ص‌، مصور

براون‌، ادوارد گرانویل

1926-1862 ''انقلاب‌ ایران

تبریز، كتابفروشی‌ تهران‌، 2536 = 1356 ،587 ص

نیرنوری‌، حمید

1293 ''زندگینامه‌ مستوفی‌‏الممالك

710 ص

امیرخیزی‌ ، اسماعیل‌

قیام‌ آذربایجان‌ و ستارخان

مترجم‌: محمود عنایت‌

لپینگ‌، بریان

سقوط‌ امپراط‌وری‌ انگلیس‌ و دولت‌ دكتر مصدق

-

رضازاده‌ لنگرودی‌، رضا

یادگار نامه

-

حجازی‌، محمد

میهن‌ ما

-‌

تقی زاده، سید حسن

زندگی طوفانی

-

اتحادیه‌، منصوره‌ - نظ‌ام‌ مافی‌

گزیده‌ای‌ از مجموعه‌ اسناد عبدالحسین‌ میرزا فرمانفرما

-

اسكندری‌، ایرج

خاط‌رات‌ سیاسی

-

عنایت‌، حمید

قهرمان‌ جنگل‌، سرگذشت‌ پر ماجرای‌ سردار نام‌آور جنگل


بازرگان‌، مهدی

مدافعات‌ در دادگاه‌ غیر صالح‌ تجدید نظ‌ر نظ‌امی

-

آرامش‌، احمد

هفت‌ سال‌ در زندان‌ آریامهر

-

-

شیخ فضل الله نوری و مشروطیت

انصاری، مهدی

ج 25، ج 11 و ج 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ دنیا

نامه‌ ماهیانه‌ ادبی‌ ، علمی‌ ، تاریخی‌ ، اجتماعی، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه یغما

مجله‌ ماهانه‌، ش‌ 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه وحید

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

تهران‌ مصور

سال‌ 6 ، شماره‌ 87، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

خواندنیها

حاوی عکسهایی از ستارخان


آسیای‌ جوان

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

ترقی

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ فرهنگ‌ آذربایجان‌ شرقی‌ 38 - 1339

ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر قلم، 1369

نیكی. آر. كدی

ریشه های انقلاب ایران

یررسی جنبش مردمی برای مقابله با نیروهای استعمارگر انگلیسی را در واپسین دوران حكمرانی سلاطین قاجار (مصادف با جنگ جهانی اول) در جنوب ایران

تعداد صفحه:240، جلد نرم، - تهران : انتشارات قو، 1999 - چاپ اول‌
7-46-6412-964 شابك

مطهری زاده، موسی

جنبش ضد استعماری جنوب و آزادیخواهان كازرون

تهران، نشر گوتنبرگ، چاپ اول، 1360

محمدرضا فشاهی

1905-1796 تكوین سرمایه داری در ایران

تهران، نشر زمینه، چاپ اول، 1359

احمد اشرف

موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران: دوره قاجار

بحثی انتقادی بین شیخ سنت گرا و شوخ متجدد ( رساله ای سیاسی-اجتماعی از اواخر عصر قاجار

تعداد صفحه:82، جلد نرم، - تهران : انتشارات روزنه، 1995 - چاپ اول‌

مجاهد، احمد

شیخ و شوخ

ترجمه منوچهر طاهرنیا (تهران، نشر آشتیانی، چاپ اول، 1362

دنیس رایت

ایرانیان در میان انگلیسیها

تهران، نشر دانشگاه سپاهیان انقلاب، 1355

محمدعلی استعلامی

ادبیات دوره بیداری و معاصر

تهران، نشر اندیشه، 1352

باقر مومنی

سیاحتنامه ابراهیم بیک زین العابدین مراغه ای

در این كتاب، علل و زمینه های تشكیل «كمیته مجازات» در سال 1334 ه.ق در تهران، اهداف این سازمان، فعالیت های آن و سرانجام كارش بررسی شده است

تعداد صفحه:248، جلد نرم، - تهران : انتشارات موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1999 - چاپ اول‌
0-18-6357-964 شابك

متولی، عبدالله

كمیته مجازات

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم

ارداقی، علی اكبر

اسراری از كمیته مجازات - خاطرات علی اكبر ارداقی

ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، (تهران، نشر خوارزمی، چاپ سوم، 1372

حمید عنایت

اندیشه سیاسی در اسلام معاصر

قم، نشر دارالتبلیغ اسلامی، 1350

محمد محیط طباطبایی

نقش سید جمال الدین اسد آبادی در بیداری مشرق زمین

ادبیات نوین ایران، ترجمه و تدوین یعقوب آژند، نشر امیركبیر، 1362

محمدرضا شفیعی كدكنی

از انقلاب تا انقلاب

تهران، نشر نگاه، 1366

محمدعلی سپانلو

نویسندگان پیشرو ایران

تعداد صفحه:616، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات علمی، 1995 - چاپ پنجم

مكی، حسین

تاریخ بیست ساله ایران، جلد اول: كودتای 1299

مجموعه مقالاتی درباره تاریخ ایران از زمان میرزا تقی خان امیركبیر تا پایان خاندان پهلوی

تعداد صفحه:576، جلد سخت، - تهران : انتشارات علمی، 1999 - چاپ دوم‌
8-005-404-964 شابك

مهدوی، عبدالرضا هوشنگ

صحنه هایی از تاریخ معاصر ایران

تعداد صفحه:176، جلد نرم، - تهران : انتشارات شیرازه، 1999 - چاپ اول‌
×-42-6578-964 شابك

ایرجی، ناصر

ایل قشقایی در جنگ جهانی اول

تعداد صفحه:368، جلد نرم، - تهران : انتشارات علم، 1997 - چاپ سوم
9-01-5989-964 شابك

تشكری بافقی، علی اكبر

اسراری از كمیته مجازات - خاطرات علی اكبر ارداقی

مجموعه دوجلدی، ویراستار : حسن مرسلوند، تعداد صفحه:1321، جلد سخت، 16.5*23.5 - تهران : انتشارات كارنگ، 1999 - چاپ اول‌
2-27-6730-964 شابك

اعظام قدسی، حسن

خاطرات من، یا، تاریخ صد ساله ایران

كتابفروشى ابن سينا، سال 1331، چهار جلد، تهران

يحيى دولت آبادى

تاريخ عصر حاضر - حيات يحيى

تهران‌، اميركبير، 1323، 1363، جيبي‌، 1357

ملک الشعرای بهار

تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران

-

کاشانی

وقایع اتفاقیه

-

مورگان شوستر

اختناق ایران

-

باستانی پاریزی

تلاش آزادی

-

باستانی پاریزی

زیر هفت آسمان

-

باستانی پاریزی

حماسه کویر

-

باستانی پاریزی

فرمانفرمای عالم

شابک: B0007DXLE2، سال 1952

راسل مور، ترجمه نصرالله فاطمی

تاریخ دیپلماسی ایران

نشر ابن‌سينا، 1346

محمد حجازي‌

خلاصه‌ تاريخ‌ ايران‌ تا انقراض‌ قاجاريه‌

تهران‌، نشر اقبال‌، 1369

تاليف‌ عبدالله‌ رازي‌، مصحح‌ كاظ‌م‌ كاظ‌م‌زاده ‌ايرانشهر

تاريخ‌ كامل‌ ايران‌: از تاسيس‌ سلسله‌ ماد تا انقراض‌ قاجاريه‌

تهران‌، قيام‌، 1347

تاليف‌ عباس‌ اقبال‌آشتياني‌. بكوشش‌ محمد دبيرسياقي‌

تاريخ‌ مفصل‌ ايران‌ از صدر اسلام‌ تا انقراض‌ قاجاريه‌‌

تحليلي ‌از خط‌مشي ‌سياسي ‌حزب ‌توده ‌ايران

-

'اسناد تاريخي ‌جنبش ‌كارگري‌، سوسيال‌ـ دموكراسي‌ و كمونيستي ‌ايران

-

صفايي‌، ابراهيم

اسناد نويافته

-

فتحي‌، نصرت‌الله

آزاده‌ گمنام

نشر رز

قاسمي‌، ابوالفضل

اليگارشی خاندانهاي‌ حكومتگر ايران

مترجم‌: احمد پژوه‌، تهران، نشر کانون‌ معرفت‌،1338

براون‌، ادوارد گرانويل

انقلاب ‌ايران

ج 1، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

رائين‌، اسماعيل

حيدرخان‌ عمواوغلي‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر نگره‌، 1376

اردشير آوانسيان‌

خاط‌رات‌ اردشير آوانسيان‌

خاط‌رات ‌ميرزا ابوالقاسم‌خان‌ درباره ‌ مشكلات ‌ايران ‌در جنگ ‌بين‌المللي‌1918 ـ 1914، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر فرهنگ‌، 1363

كحال‌زاده‌، ابوالقاسم

ديده‌ها و شنيده‌ها

تهران‌، نشر الهام‌، 1369، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مرسلوند، حسن

زندگينامه ‌رجال ‌و مشاهير ايران‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر زوار، 1357

بامداد، مهدي‌

شرح‌ حال ‌رجال ‌ايران‌

بنگاه‌ مط‌بوعاتي‌ صفي‌عليشاه‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1368

آذري‌، علي‌

قيام‌ كلنل‌ محمدتقي‌خان ‌پسيان

شعبه‌ تبليغات ‌كل‌ حزب ‌توده‌ ايران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1327

حسابي‌، احمد

'مجاهد بزرگ ‌حيدرعمواوغلي

تهران، انتشارات جاویدان‌، 1366، 559 ص

ابراهیم فخرایی

سردار جنگل

رشت، انتشارات بی‌نا، 1334

مهرنوش‌، منوچهر

تاریخ ‌جنگل

-

ابراهیم فخرایی

تاریخ ایران

-

اسماعيل رائين

قيام جنگل

:انتشارات اقبال‌، 1350، 487 ص

كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر ، كاظ‌م

آثار و احوال ‌كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر

تهران‌، 1333، 217 ص

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌گمنام

مترجم‌: جهانگیر افكاری‌، تهران، انتشارات بامداد، 1367، 304 ص

پاكروان‌، امینه‌

آغامحمد خان

مركز تحقیقات‌ .2535 ، شامل 346 صفحه

ط‌اهری‌، علیرضا

از شكست‌ تا پیروزی‌، ماجراهای ‌نفت

تهران‌، نشر ابوذر

-

اسناد سخن‌ می‌گویند: آیا مصدق ‌فراماسون ‌بود؟

تهران‌، نشر كیهان‌،1365

مترجم‌: محمد جواد شیخ‌الاسلامی

انگلستان، وزارت ‌امور خارجه، اسناد محرمانه ‌وزارت ‌خارجه ‌بریتانیا، ج‌ 1 و 2

نشر مدبر

شمیم‌، علی‌اصغر

از نادر تا كودتای ‌رضاخان ‌میرپنج

تحلیلی‌از خط‌ مشی ‌سیاسی‌ حزب ‌توده ‌ایران

-

اسناد تاریخی‌ جنبش‌ كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی و كمونیستی‌ ایران 1316-1368

انجمن آثار ملى

منوچهر ستوده

از آستارا تا استارباد

كتاب نهم

-

تاريخ معاصر ايران

ج 1

-

دايره المعارف تشيع

،ترجمه حسن جوادى ، نشر خوارزمى 1351

ادوارد براون

نامه هايى از تبريز

-

منشور گرگانى

سياست دولت شوروى در ايران

-

-

آخوند خراسانى آفتاب نيمه شب

اسناد محرمانه و گزارش ها

فتح الله كشاورز

نهضت جنگل و اتحاد اسلام

انتشارات امير كبير، 1347

سيد مهدى فرخ ( معتصم السلطنه

خاطرات سياسى فرخ

-

مورخ الدوله سپهر

ايران در جنگ بزرگ

كتابفروشى محمد على على، سال 1325، جلد 3

عبدالله مستوفى

تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه

-

میر ابوالقاسمى، محمد تقى

گلشن ابرار

-

ربانی خلخالی

شهداى روحانیت ‏شیعه در یکصدسال اخیر، ج‏1

-

سماک امانى، محمدرضا

میرزا کوچک خان جنگلیمنابعی در معرفی سردار ملی، ستارخان


سایر اطلاعات

نویسنده

نام کتاب یا مقاله

تهران‌، نشر اشرفی‌، 1349

بازگویی‌ از سلط‌ان‌ ستاری‌، نوشته‌ ن‌. همدانی

پدرم‌ ستارخان‌

ترجمه‌ كیخسرو كشاورزی‌، تهران‌، نشر امیركبیر، 1359

عباس‌ پناهی‌ماكوئی

حماسه‌ ستارخان‌

تهران‌، نشر كتاب‌ نمونه‌، 1376

محمد احمدپناهی‌ سمنانی‌

ستارخان‌ سردار ملی‌ و نهضت‌ مشروط‌ه‌

تبریز، نشر ابن‌سینا، 1348، و نیز تهران‌، نشر آگاه‌، بی‌تا

رحیم‌ رئیس‌نیا و عبدالحسین‌ ناهید

دو مبارز جنبش‌ مشروطه، ستارخان و شیخ محمد خیابانی‌

تبریز، كتابفروشی‌ دانش‌، -1324

حسین‌ فرزاد

انقلاب‌ و تحول‌ آذربایجان‌ در دوره‌ مشروط‌یت‌

تهران، زندگینامه ستارخان، نشر ابن‌ سینا، 1341

بایبوری‌، حسین

تاریخ‌ ارسباران

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر زوار، 1341، پنجاه‌ و پنجم‌ ، 624ص

سپهرم‌، امیرمسعود

تاریخ‌ برگزیدگان‌ وعده‏ای‌ از مشاهیر ایران‌ و عرب

ج‌ 3'، تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر وحید، 1367

وحیدنیا، سیف‌الله

خاط‌رات‌ و اسناد

تهران، زندگینامه ستارخان، انتشارات‌ اردیبهشت‌، 1371، 775 ص

اكبری‌ بیدقی‌، محمدرضا

دائره‌المعارف‌ نام

تهران‌، 1349، زندگینامه ستارخان،

اسدی‌زاده‌ ، پرویز ودیگران

دائره‌المعارف‌ یا فرهنگ‌ دانش‌ و هنر

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر اساط‌یر، 1363، 175 ص‌

علوی‌، ابوالحسن

رجال‌ عصر مشروط‌یت

تهران‌، زندگینامه ستارخان، نشر جاویدان‌، .1344، 774 ص

صفایی‌، ابراهیم

رهبران‌ مشروط‌ه

تهران‌، زندگینامه ستارخان، توس‌، 1352 ص257

ابرامی‌، هوشنگ

ستارخان‌ سردار ملی

مترجم‌: احمد پژوه‌ مبشر همایون‌، سی‌ و پنجم‌، 811 ص‌، مصور

براون‌، ادوارد گرانویل

1926-1862 ''انقلاب‌ ایران

522 ص

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كریم‌

قیام‌ آذربایجان‌ در انقلاب‌ مشروط‌یت‌ ایران

تبریز، كتابفروشی‌ تهران‌، 2536 = 1356 ،587 ص

نیرنوری‌، حمید

1293 ''زندگینامه‌ مستوفی‌‏الممالك

710 ص

امیرخیزی‌ ، اسماعیل‌

قیام‌ آذربایجان‌ و ستارخان

مترجم‌: محمود عنایت‌

لپینگ‌، بریان

سقوط‌ امپراط‌وری‌ انگلیس‌ و دولت‌ دكتر مصدق

-

ابراهیم‌ صفائی

رهبران‌ مشروط‌ه‌: ستارخان‌

ج.2 اسناد مشروط‌ه‌ 1325 ـ1330، نامه‌ اتحادیه‌ احرار به‌ مستشارالدوله‌ صادق‌: دعوت‌ به‌ شركت‌ در جلسه‌ اتحادیه‌ احرار با حضور سردارملی‌ و سالارملی‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

ج 1، نامه‌ ستارخان‌ به‌ مستشارالدوله‌ درخصوص‌ وضعیت‌ وی‌ پس‌ از فتح‌ تهران، احضار ستارخان‌ و باقرخان‌ به‌ تهران‌ و دعوت‌ آنها به‌ عتبات‌ از ط‌رف‌ علمای‌ نجف‌، اوضاع‌ ستارخان‌ پس‌ از فتح‌ تهران‌ و به‌ قدرت‌ رسیدن‌ مجلس‌

-

خاط‌رات‌ و اسناد مستشارالدوله صادق

پیمان‌نامه‌ ضرغام‌السلط‌نه‌ ، سردارمحیی‌ ، ستارخان‌ و باقرخان‌ مبنی‌ بر دفاع‌ از مشروط‌یت

-

زمینه‏های‌ اجتماعی‌ كودتای‌ 1299

تلگراف‌ آرتور نیكلسن‌ به‌ ادوارد گری‌(وزیر امورخارجه‌ انگلستان‌) درخصوص‌ اظ‌هارات‌ مسیو چاریكوف‌ مبنی‌ بر ورود پیش‌قراولان‌ قشون‌ روسیه‌ به‌ حوالی‌ شهر تبریز و استقبال‌ و پذیرائی‌ خوب‌ ستارخان‌ از آنها

-

كتاب‌ آبی‌ ، گزارشهای‌ محرمانه‌ وزارت‌ امور خارجه‌ انگلیس‌ درباره‌ انقلاب‌ مشروط‌ه‌ ایران‌. هفده‌ دسامبر هزار و نهصد و شش‌ تا بیست‌ و هشت‌ ـ نوامبر هزار و نهصد و هشت‌. ج‌2

-

كسروی‌، احمد

تاریخ‌ مشروط‌ه‌ ایران

-

رضازاده‌ لنگرودی‌، رضا

یادگار نامه

-

حجازی‌، محمد

میهن‌ ما

-

اتحادیه‌، منصوره‌ - نظ‌ام‌ مافی‌

گزیده‌ای‌ از مجموعه‌ اسناد عبدالحسین‌ میرزا فرمانفرما

-

اسكندری‌، ایرج

خاط‌رات‌ سیاسی

-

عنایت‌، حمید

قهرمان‌ جنگل‌، سرگذشت‌ پر ماجرای‌ سردار نام‌آور جنگل


بازرگان‌، مهدی

مدافعات‌ در دادگاه‌ غیر صالح‌ تجدید نظ‌ر نظ‌امی

-

آرامش‌، احمد

هفت‌ سال‌ در زندان‌ آریامهر

ج 25، ج 11 و ج 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ دنیا

نامه‌ ماهیانه‌ ادبی‌ ، علمی‌ ، تاریخی‌ ، اجتماعی، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه یغما

مجله‌ ماهانه‌، ش‌ 8، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

نشریه وحید

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

تهران‌ مصور

سال‌ 6 ، شماره‌ 87، حاوی عکسهایی از ستارخان

-

خواندنیها

حاوی عکسهایی از ستارخان


آسیای‌ جوان

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

ترقی

حاوی عکسهایی از ستارخان

-

سالنامه‌ فرهنگ‌ آذربایجان‌ شرقی‌ 38 - 1339منابعی در معرفی حیدرخان


مترجم‌: محمدرضا رفيعي‌، تهران‌ نشر پاپيروس‌

همایون کاتوزيان‌ تهراني‌، محمدعلي

'اقتصاد سياسي ‌ايران‌: استبداد شبه ‌مدرنيسم‌ـ 1305 ج‌: از مشروط‌يت ‌تا سقوط ‌رضاشاه

تحليلي ‌از خط‌مشي ‌سياسي ‌حزب ‌توده ‌ايران

-

'اسناد تاريخي ‌جنبش ‌كارگري‌، سوسيال‌ـ دموكراسي‌ و كمونيستي ‌ايران

-

صفايي‌، ابراهيم

اسناد نويافته

تاريخچه ‌فرقه ‌دموكرات ‌يا جمعيت‌ عاميون ايران، چاپخانه ‌درخشان‌

جودت‌ ¡ حسين

از صدر مشروط‌يت ‌تا انقلاب ‌سفيد

-

فتحي‌، نصرت‌الله

آزاده‌ گمنام

نشر رز

قاسمي‌، ابوالفضل

اليگارشی خاندانهاي‌ حكومتگر ايران

مترجم‌: احمد پژوه‌، تهران، نشر کانون‌ معرفت‌،1338

براون‌، ادوارد گرانويل

انقلاب ‌ايران

نشر دانشگاه‌تهران‌، 1357، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مجتهدي‌، مهدي‌ ‌

‌تقي‌زاده روشنگري‌ها در مشروط‌يت ‌ايران

ج 1، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

رائين‌، اسماعيل

حيدرخان‌ عمواوغلي‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر نگره‌، 1376

اردشير آوانسيان‌

خاط‌رات‌ اردشير آوانسيان‌

خاط‌رات ‌ميرزا ابوالقاسم‌خان‌ درباره ‌ مشكلات ‌ايران ‌در جنگ ‌بين‌المللي‌1918 ـ 1914، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر فرهنگ‌، 1363

كحال‌زاده‌، ابوالقاسم

ديده‌ها و شنيده‌ها

تهران‌، نشر الهام‌، 1369، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مرسلوند، حسن

زندگينامه ‌رجال ‌و مشاهير ايران‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر زوار، 1357

بامداد، مهدي‌

شرح‌ حال ‌رجال ‌ايران‌

تهران‌، نشر اقبال‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1363

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كريم

قيام‌ آذربايجان ‌در انقلاب‌ مشروط‌يت ‌ايران

بنگاه‌ مط‌بوعاتي‌ صفي‌عليشاه‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1368

آذري‌، علي‌

قيام‌ كلنل‌ محمدتقي‌خان ‌پسيان

شعبه‌ تبليغات ‌كل‌ حزب ‌توده‌ ايران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1327

حسابي‌، احمد

'مجاهد بزرگ ‌حيدرعمواوغلي


منابعی در معرفی سردار جنگل، میرزا کوچک خان


تهران، انتشارات جاویدان‌، 1366، 559 ص

ابراهیم فخرایی

سردار جنگل

رشت، انتشارات بی‌نا، 1334

مهرنوش‌، منوچهر

تاریخ ‌جنگل

-

ابراهیم فخرایی

گیلان درجنبش مشروطیت

-

ابراهیم فخرایی

تاریخ ایران

-

اسماعيل رائين

قيام جنگل

:انتشارات اقبال‌، 1350، 487 ص

كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر ، كاظ‌م

آثار و احوال ‌كاظ‌م‌زاده ‌ایرانشهر

تهران‌، 1333، 217 ص

فتحی‌، نصرت‌الله

آزاده‌گمنام

مترجم‌: جهانگیر افكاری‌، تهران، انتشارات بامداد، 1367، 304 ص

پاكروان‌، امینه‌

آغامحمد خان

مركز تحقیقات‌ .2535 ، شامل 346 صفحه

ط‌اهری‌، علیرضا

از شكست‌ تا پیروزی‌، ماجراهای ‌نفت

تهران‌، نشر ابوذر

-

اسناد سخن‌ می‌گویند: آیا مصدق ‌فراماسون ‌بود؟

تهران‌، نشر كیهان‌،1365

مترجم‌: محمد جواد شیخ‌الاسلامی

انگلستان، وزارت ‌امور خارجه، اسناد محرمانه ‌وزارت ‌خارجه ‌بریتانیا، ج‌ 1 و 2

تاریخچه ‌فرقه‌ دموكرات‌ یا جمعیت ‌عامیون ‌ایران
چاپخانه ‌درخشان‌، 1348، شامل 184 صفحه

جودت، حسین

از صدر مشروط‌یت ‌تا انقلاب ‌سفید

نشر مدبر

شمیم‌، علی‌اصغر

از نادر تا كودتای ‌رضاخان ‌میرپنج

تحلیلی‌از خط‌ مشی ‌سیاسی‌ حزب ‌توده ‌ایران

-

اسناد تاریخی‌ جنبش‌ كارگری‌، سوسیال‌ـ دموكراسی و كمونیستی‌ ایران 1316-1368

انجمن آثار ملى

منوچهر ستوده

از آستارا تا استارباد

كتاب نهم

-

تاريخ معاصر ايران

ج 1

-

دايره المعارف تشيع

،ترجمه حسن جوادى ، نشر خوارزمى 1351

ادوارد براون

نامه هايى از تبريز

-

منشور گرگانى

سياست دولت شوروى در ايران

-

-

آخوند خراسانى آفتاب نيمه شب

گزارشهاى محرمانه وزارت خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران نشر نو ، سال 1363، ص 1429

احمد بشيرى

كتاب آبى

اسناد محرمانه و گزارش ها

فتح الله كشاورز

نهضت جنگل و اتحاد اسلام

انتشارات امير كبير، 1347

سيد مهدى فرخ ( معتصم السلطنه

خاطرات سياسى فرخ

-

مورخ الدوله سپهر

ايران در جنگ بزرگ

كتابفروشى محمد على على، سال 1325، جلد 3

عبدالله مستوفى

تاريخ اجتماعى و ادارى دوره قاجاريه

-

میر ابوالقاسمى، محمد تقى

گلشن ابرار

-

ربانی خلخالی

شهداى روحانیت ‏شیعه در یکصدسال اخیر، ج‏1

-

سماک امانى، محمدرضا

میرزا کوچک خان جنگلی

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل