حیدرخان عمواوغلی


حيدر تارورديف، ملقب به عمو اوغلى، از انقلابيون قفقاز, و از پايه گذاران حزب دمكرات, حزب عدالت و بعدها حزب كمونيست ايران بود. وى در جنبش مشروطيت و سپس در جنبش جنگل فعالانه شركت داشت. در اواخر سال 1920 ميلادى سياستهاى چپ روانه اى توسط افراطيون درون حزب كمونيست ايران در جنبش گيلان اعمال شد، این امر باعث سقوط اعتبار حزب و چند دستگى جنبش گيلان گشت. براى مقابله با این امر، عناصر افراطى از حزب اخراج شده، و حيدر عمو اوغلى به رهبرى كميته مركزى برگزيده شد و با اتخاذ سياست درست دست به تشكيل جبهه متحد از سه جناح عمده جنبش گيلان ,احسان الله خان, ميرزا كوچك خان و حزب كمونيست ايران زد

اما بعدها اين جبهه بدلايل گوناگون از جمله فشار نيروهاى نظامى دولتى, تحريک انگليسيها و تا حدودى مماشات ميرزا كوچك خان با آنها و تداوم سياستهاى غلط و آوانتوريستى احسان الله خان به انشعاب كشيده شد و حيدر عمواوغلى با توطئه اطرافيان ميرزا كوچك خان كشته شد

مقاله آذربایجان در جنبش مشروطه
از صمد بهرنگی
را
اینجا بخوانیدمنابعی در معرفی حیدر عمواوغلی


مترجم‌: محمدرضا رفيعي‌، تهران‌ نشر پاپيروس‌

همایون کاتوزيان‌ تهراني‌، محمدعلي

'اقتصاد سياسي ‌ايران‌: استبداد شبه ‌مدرنيسم‌ـ 1305 ج‌: از مشروط‌يت ‌تا سقوط ‌رضاشاه

تحليلي ‌از خط‌مشي ‌سياسي ‌حزب ‌توده ‌ايران

-

'اسناد تاريخي ‌جنبش ‌كارگري‌، سوسيال‌ـ دموكراسي‌ و كمونيستي ‌ايران

-

صفايي‌، ابراهيم

اسناد نويافته

تاريخچه ‌فرقه ‌دموكرات ‌يا جمعيت‌ عاميون ايران، چاپخانه ‌درخشان‌

جودت‌ ¡ حسين

از صدر مشروط‌يت ‌تا انقلاب ‌سفيد

-

فتحي‌، نصرت‌الله

آزاده‌ گمنام

نشر رز

قاسمي‌، ابوالفضل

اليگارشی خاندانهاي‌ حكومتگر ايران

مترجم‌: احمد پژوه‌، تهران، نشر کانون‌ معرفت‌،1338

براون‌، ادوارد گرانويل

انقلاب ‌ايران

نشر دانشگاه‌تهران‌، 1357، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مجتهدي‌، مهدي‌ ‌

‌تقي‌زاده روشنگري‌ها در مشروط‌يت ‌ايران

ج 1، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

رائين‌، اسماعيل

حيدرخان‌ عمواوغلي‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر نگره‌، 1376

اردشير آوانسيان‌

خاط‌رات‌ اردشير آوانسيان‌

خاط‌رات ‌ميرزا ابوالقاسم‌خان‌ درباره ‌ مشكلات ‌ايران ‌در جنگ ‌بين‌المللي‌1918 ـ 1914، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر فرهنگ‌، 1363

كحال‌زاده‌، ابوالقاسم

ديده‌ها و شنيده‌ها

تهران‌، نشر الهام‌، 1369، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان

مرسلوند، حسن

زندگينامه ‌رجال ‌و مشاهير ايران‌

تهران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، نشر زوار، 1357

بامداد، مهدي‌

شرح‌ حال ‌رجال ‌ايران‌

تهران‌، نشر اقبال‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1363

ط‌اهرزاده‌ بهزاد، كريم

قيام‌ آذربايجان ‌در انقلاب‌ مشروط‌يت ‌ايران

بنگاه‌ مط‌بوعاتي‌ صفي‌عليشاه‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1368

آذري‌، علي‌

قيام‌ كلنل‌ محمدتقي‌خان ‌پسيان

شعبه‌ تبليغات ‌كل‌ حزب ‌توده‌ ايران‌، کتابی در توضیح زندگینامه حیدرخان، 1327

حسابي‌، احمد

'مجاهد بزرگ ‌حيدرعمواوغلي


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل