بدیع المتکلمین


آقا سید رضا بدیع کاشانی ملقب به بدیع المتکلمین روحانی مشروطه خواه روشن اندیشی بود که به واسطه تسلط کافی بر ردیف موسیقی ایرانی پسر خود، جواد بدیع زاده، را نیز به فن آواز موذنی و روضه خوانی و تعزیه آشنا ساخت. جواد بدیع زاده سالها عضو شعر و موسیقی رادیو تهران بود و در کنار استادانی چون حسین تهرانی، مرتضی نی داوود، حبیب سماعی و استاد ابوالحسن صبا آثار گرانقدری را در حوزه موسیقی ایرانی پدید آورد

چاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل