جنبش مشروطه در تهران

با یک کلیک روی هر عکس میتوانید بزرگ شده آن را در صفحه جدیدی ببینید

جمعی از مشروطه خواهان
استقبال مردم از ستارخان در دروازه دولت تهران 1328ق
مشروطه خواهان تهران هنگام استقبال از ستارخان
جمعی از مشروطه خواهان هنگام ورود به مسجد سپهسالار
جمعی از مشروطه خواهان به هنگام تصرف مرکز مخابرات
تعدادی از مشروطه خواهان
صحنه دار زدن ميرهاشم دوره چی – تهران رجب 1327 ق
محمد عليشاه و جمعی از درباريان هنگام استقرار در باغشاه
گروهی از مشروطه خواهان

چاپ این صفحه            عکسهای جنبش مشروطه در تهران:       1       2       3

بازگشت به :   رزمندگان ایل بختیاری     جمهوری خواهان گیلان     مجاهدین تبریز     مجلس مشروطه      روحانیون دوران مشروطه


بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل