مراکز تهیه بلیط بزرگداشت سده مشروطیت - کلن 1385 - 2006


قیمت بلیط: 15 یورو

در روز مراسم از ساعت 18:00 بعد از ظهر در محل سالن بلیط فروخته میگردد

هموطنانی که از سراسر دنیا مایل به تهیه قبلی بلیط و دریافت آن در روز جشن هستند میتوانند با سوپر مارکت چی چی نی با شماره تلفن زیر تماس بگیرند


: جهت تهیه مستقیم بلیط این بزرگداشت، قبل از روز مراسم، میتوان به مراکز زیر مراجعه نمود


تلفن

آدرس

نام

0049 - (0)221 - 121614

Weidengasse 58, Köln

سوپرمارکت چی چی نی - کلن

0049 - (0)221 - 9235707

Jahn Str. 24, Köln

کتابفروشی فروغ - کلن

0049 - (0)221 - 121614

Weidengasse 58, Köln

فروشگاه ایران - کلن

0049 - (0)221 - 219090

Blaubach 24, Köln

کتابفروشی و فروشگاه مهر - کلن

0049 - (0)221 - 2019217

Dassel Str. 1, Köln

سوپر ایمان - کلن

0049 - (0)221 - 8231825-30

Wiener Weg 14, 50858 Köln - Junkersdorf

سوپر تهران - کلن

0049 - (0)2203 - 951415

Dülken Str. 3B, 51143Köln - Porz

سوپر گرونه تماتن - کلن


چاپ این صفحه             بازگشت :     به بالای صفحه      به صفحه قبل