پیام دعوت برگزارکنندگان آیین مشروطیت در شیکاگوبا تقدیم مراتب احترام و تهنیت نوروزی٬ از شما صمیمانه دعوت می نماییم که در کنفرانس بین المللی (انگلیسی و فارسی) که به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران در روزهای پنجم تا هشتم ماه آپریل سال ٢٠٠٦ در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی برگزار می شود٬ شرکت فرمایید. اطلاعات مربوط به این کنفرانس به پیوست تقدیم می گردد

شما خود نیک آگاهید که انقلاب مشروطه ایران از بزرگترین رویدادهای آغاز قرن بیستم در جهان است. این انقلاب اثری گسترده و ژرف بسوی پیشرفت اجتماعی بر جامعه و دولت ایران گذاشت و طنین آن بعنوان نخستین تحول دموکراتیک بزرگ در خاورمیانه و در خاک اصلی آسیا٬ در سراسر کشورهای منطقه پژواک یافت. زنده یاد علی اکبر دهخدا باور داشت که مشروطه موجب ایجاد ((عصر طلایی)) در ایران خواهد شد و از ((کودکان عصر طلایی)) خواست که در سحرگاه این عصر به یاد آزادیخواهان جانباخته این انقلاب باشند

((یاد آر ز شمع مرده یاد آر))

و شاید بتوان گفت که سپیده دم ((عصر طلایی)) برای ایران و جهان همانا روزگار امروزی ست که جهانیان بیش از هر زمان در تاریخ بشریت به اهمیت استقرار دموکراسی و مشارکت مردم در اداره زندگانی خود در عرصه های شخصی٬ اجتماعی و سیاسی پی برده اند و در باره آن تأمل٬ تعمق٬ گفتگو و کوشش می نمایند. از اینروست که بررسی میراث مشروطیت و موضوع های مدرنیته٬ آزادی٬ استقلال و دموکراسی در ایران و خاورمیانه و آسیای میانه از جمله مباحثی هستند که پژوهشگران و دانشمندان محترم سخنران این کنفرانس با مهمانان گرامی در میان خواهند گزارد. جای آن دارد که از یکایک سخنرانان محترمی که اوقات گرامی خود را - و بسیاری از راههای دور - صرف تشریف فرمایی به این کنفرانس می نمایند٬ مراتب کمال سپاسگزاری را به جای آوریم

همچنین مراتب خوشوقتی ماست که همزمان با برگزاری این کنفرانس٬ اعلام تأسیس ((بنیاد دانشگاهی دکتر محمد مصدق)) در دانشگاه نورت ایسترن را به آگاهی شما برسانیم. این بنیاد که بنابر آگاهی ما نخستین نمونه دانشگاهی آن در سراسر جهان محسوب می شود٬ از سال تحصیلی آینده به حداقل یک دانشجو در ((نورت ایسترن)) به نام دکتر مصدق٬ بورس دانشگاهی اهدا خواهد کرد. اطلاعات مربوط به این بنیاد در نامه پیوست تقدیم می گردد

ما امیدواریم که شما با شرکت در این کنفرانس تاریخی که به منزله جشن سده انقلاب بزرگ مشروطیت ایران است به آن رونق بخشید. انقلابی که از نظر دکتر فریدون آدمیت٬ مورخ برجسته مشروطیت٬ ارمغان روشنفکران همسو با روح زمانه جهان آنروز به منظور پیشرفت اجتماعی و سیاسی و زندگانی بهتر برای مردم ایران بود و از نظر دکتر هوشنگ کشاورز صدر٬ انقلابی بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران با مدون ساختن حقوق مردم در قانون اساسی مشروطه٬ تاریکی آسمان برخورداری مردم از حقوق اجتماعی و سیاسی را به روشنایی گرایاند


به امید دیدار شما در روزهای کنفرانس


با تقدیم شایسته ترین احترامات٬

((کمیته برگزاری کنفرانس مشروطیت در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی))چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل