نقش زنان روشنفكر در تحولات اجتماعی فرهنگی ایران
از مشروطه تا پایان دوران پهلوی


سخنرانی زهره قائنی در کانون فرهنگی ایده در استکهلم، 8 اکتبر 2005
برگرفته از سایت گویا


زهره قائنی سرپرست گروه پژوهش و نویسندگانٍ مجموعه ی ده جلدی "تاریخ ادبیات کودکان" است و به اتفاق همکارانش در سازمان غیردولتی "موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران"، تاکنون 7 جلد از مجموعه ی ارزشمند تاریخ ادبیات کودکان را منتشر و به بازار کتاب عرضه کرده اند. زهره قایینی هم چنین در دو دوره عضو هیات ژوری جایزه ی هانس کریستین اندرسون بوده است

کانون فرهنگی ایده برای آشنایی با زهره قایینی و فعالیت های "موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران"، دو سخنرانی به زبان فارسی و انگلیسی در استکهلم برگزار می کندتوضیحی در مورد سخنرانی زهره قائنی
تاریخ تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران از دوره مشروطه تا به امروز، وامدار كوشش‌های زنانی است كه ضمن مبارزه با اندیشه‌های واپسگرایانه ی سنت گرایان، در عرصه های گوناگون به ترویج و گسترش اندیشه های نوگرایانه پرداخته اند. از جمله می توان از نقش برجسته ی آنها در عرصه ی آموزش دختران و زنان و تحقق حقوق آنان یاد کرد

راه دشوار مبارزه اجتماعی و فرهنگی در جوامع سنتی، به ویژه جوامع اسلامی، نشان می‌دهد كه حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی به كوشش دو چندان نیازمند بوده است. نخستین گروه از این زنان كه خود از اقشار مرفه جامعه بودند و امکان آموزش پنهانی و خصوصی داشتند، خیلی زود توانستند آموخته‌های خود را در تماس با فرهنک پیشرو آن زمان در سطح اجتماع رواج دهند. گفتنی است که این كوشش آن‌‌ها گاه حتی با مخالفت مردان پیشرو نیز روبرو می‌شد. انقلاب مشروطه و جوش خروش برخاسته از آن سبب شد كه در پی آموزش پسران، نخستین آموزشگاه‌های دخترانه نیز به صورت پراكنده و محدود بنیاد گذاشته شود، که همین شمار اندک هم زیر فشار نیرومند سنت‌گرایان بود

در 1920 با بر آمدن رضا‌شاه و جریان نوسازی (مدرنیزاسیون)، آموزش دختران و زنان رسمیت یافت. علیرغم همه ی فشارها و موانعی که بر جای خود باقی بود، زنان آموزش دیده از این دوران بهره بردند و نه تنها نهادهای آموزشی دخترانه را گسترش دادند، بلكه به گونه‌ای شگفت، با ایجاد نهادهایی همچون یتیم خانه‌ها، و مبارزه برای حق بهداشت و آموزش و پرورش، بار سنگین دفاع از حقوق كودكان را نیز بر دوش کشیدند. زنان در سال های 1920 تا 1960 با انتشار 40 نشریه ی تخصصی و تاسیس ده ها انجمن ویژه ی کودکان و زنان نقش بسیار ارزنده ایی در برپایی نهادهای مستقل به مثابه ی پیش نیازهای یک جامعه ی دمکراتیک نشان دادندسخنرانی فارسی، پرسش و پاسخ با حضور زهره قایینی نویسنده، مترجم، كارشناس و پژوهشگر

زمان برگزاری: سخنرانی: شنبه 8 اکتبر 2005 ساعت 15.00

محل برگزاری: استکهلم، هوسبی تِرف

موضوع سخنرانی به زبان انگلیسی
Children's Literature in Iran: From Tradition to Modernism

زمان برگزاری سخنرانی به انگلیسی در محل کتابخانه ی بین المللی استکهلم: 6 اکتبر 2005 ساعت 18:00

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل