همایش هشتاد و دومین سالگرد نهضت مشروطیت ایران در آلمان


نهضت مقاومت ملی ایران از آغاز تاسیس خود تا به امروز دستاورهای انقلاب مشروطیت را یکی از بزرگترین پیروزی های ملت ایران در راه استقرار حاکمیت ملی دانسته، در حالی که جمهوری اسلامی همواره سعی در وارونه جلوه دادن مضمون و نیروهای موثر در این انقلاب داشته، نهضت همه ساله مراسم سالگرد آن را برگزار می نمود

یکی از بزرگترین مراسم در نیمه مرداد 1367 با حضور هزاران نفراز هموطنان و با ریاست زنده یاد احمد میرفندرسکی در شمال آلمان برگزار شد که در آن آقایان ايرج پزشکزاد و زنده یاد حسین ملک اعضا نهضت مقاومت ملی ایران در باره مشروطیت سخنرانی نمودند. سخنران اصلی پایه گذار و رهبر نهضت مقاومت ملی زنده یاد دکتر شاپور بختیار بود که در صحبت های خود بار دیگر سیاست های خانمان برباد ده جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. این جشن با سرود ای ایران آغاز و با همان سرود خاتمه یافت


ایران هرگز نخواهد مرد

نهضت مقاومت ملی ایران

http://www.namir.org

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل