آیین صدمین سالروز انقلاب مشروطیت ایران در شهر لندن

در 23 ماه ژوئیه 2006 میلادی برابر با اول مرداد ماه 1385 خورشیدی


با همکاری دانشکده مطالعات شرقی و آفریقائی دانشگاه لندن


اعلامیه انجمن سخن


سایت مراسم
چاپ این صفحه       بازگشت :      به صفحه قبل