برگزاری کنفرانس سده انقلاب مشروطیت ایران
از سوی بنیاد ایران شناسی لندن و دانشگاه آكسفورد انگلستان


کنفرانس انقلاب مشروطیت ایران همزمان با صدمین سالگرد آن از ٣٠ جولای تا دوم آگوست سال جاری (مرداد ١٣٨٥) با شركت ایران شناسانان برجسته در دانشگاه آكسفورد انگلستان برگزار می شود

كنفرانس انقلاب مشروطیت از سوی بنیاد ایران شناسی لندن و دانشگاه آكسفورد برگزار می شود. پرفسور عباس امانت، هوشنگ شهابی، دكترجان گرنی، فرهاد حكیم زاده، ونسا مارتین و پرفسور محمد توكلی ترقی از جمله برگزارکنندگان اصلی این كنفرانس تخصصی هستند

دبیرخانه كنفرانس انقلاب مشروطیت اعلام كرد:«در این كنفرانس كه همزمان با صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران برگزار می شود، مسائل و موضوعات متعددی مورد بحث قرار می گیرند. انقلاب مشروطیت ایران اساسا چه نوع انقلابی بوده و چگونه ایران را دگرگون كرده است، نقش امپریالیسم در برابر انقلاب مشروطیت ایران چه بوده است، دوام و تاثیر نهادهای برخاسته از انقلاب مشروطیت در ایران تا چه اندازه بوده است، تاثیر جهانی این انقلاب و نقش آن در شكل گیری آینده كشور چه بوده است، از جمله پرسش هایی است كه در این کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل