همایش یكصدمین سالگرد نهضت مشروطیت ایران
در سیدنی - استرالیا


شامل
سلسله سخنرانی های دکتر باقر مومنی ( نویسنده ، محقق و تاریخ شناس ) در بارۀ جنبش مشروطیت
ترانه های ایرانی " اوج غریب یک صدا " با آوای خانم شیرین مهربد، خوانندۀ ایرانی مقیم کانادا
میز کتاب با عنوان هائی در بارۀ جنبش مشروطیت

مکان برنامه ها
Dougherty Community Centre
Victor St Chatswood

برنامۀ اول
شنبه 5 آگوست ، شروع برنامه ساعت 7 شامگاه
سخنرانی آقای باقر مومنی با عنوان : بررسی جنبش مشروطیت و پی آمدهای آن تا زمانۀ ما
اجرای ترانه های ایرانی توسط خانم شیرین مهربد

برنامۀ دوم
شنبه 12 آگوست ، شروع برنامه ساعت 7 شامگاه
سخنرانی آقای مومنی با عنوان : نواندیشی در عصر مشروطیت
اجرای ترانه های " اوج غریب یک صدا " توسط خانم شیرین مهربد

برنامۀ سوم
یکشنبه 20 آگوست ، شروع برنامه 7 شامگاه
سخنرانی سوم آقای مومنی با عنوان : حاکمیت در قرآن
اجرای موسیقی با آواز


ورودیه: ده دلار


کمیتۀ برگزاری یکصدمین سالگرد حنبش مشروطیت ایران – سیدنی

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل