همایش یكصدمین سالگرد نهضت مشروطیت ایران در تهران


فراخوان بزرگداشت سده مشروطه در سال 1385 خورشیدی

از سوی جبهه مشاركت ايران اسلامى با همکاری روزنامه شرق

جبهه مشاركت ايران اسلامى با انتشار اطلاعيه اى اعلام كرد كه قصد دارد با همكارى روزنامه شرق سال آينده صدمين سالگرد جنبش مشروطه را گرامى بدارد.متن اين فراخوان به شرح زير است

محققان ارجمند
يكصد سال پس از پيروزى انقلاب مشروطه، تغييرات بسيارى را در جامعه شاهديم. بخشى از اين تحولات نتيجه گذر زمان و پيشرفت در همه جوامع است و بخشى ديگر وامدار تلاش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه ايرانيان، از زن و مرد، در قرن گذشته است. با وجود اين هنوز بسيارى از آرمان هاى مشروطه خواهان تحقق نيافته است. جبهه مشاركت ايران اسلامى به عنوان حزبى كه از بدو تاسيس خود «ايران را براى همه ايرانيان» خواسته و «حاكميت قانون» را با هدف پاسخگو و مشروطه كردن قدرت پيگيرى كرده و توسعه همه جانبه و متوازن را منوط به تحقق شعار «معنويت، عدالت و آزادى» دانسته است، تصميم دارد در يكصدمين سالگرد پيروزى انقلاب مشروطه، با همكارى روزنامه شرق و با استفاده از نظريات همه صاحب نظران محترم به اين پرسش ملى بپردازد كه چرا با وجود يكصد سال تلاش آزاديخواهانه و عدالت طلبانه، هنوز دموكراسى در ايران نهادينه نشده است. باعث افتخار ما خواهد بود انديشمندان متعهد و دلسوز و نيز احزاب و گروه ها با ارائه مقاله به اين موضوع راهبردى كه در سال آينده در همايش ملى به بحث گذاشته خواهد شد، بپردازند

ستاد بزرگداشت يكصدمين سالگرد پيروزى انقلاب مشروطه

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل