آیین صدمین سالروز انقلاب مشروطیت ایران در واشنگتن

از سوی کانون دوستداران فرهنگ ایران
در روزهای ۱۲ و ۱۳ ماه آگوست ۲۰۰۶ میلادی

برگرفته از سایت: اخبار روز

صد سال از انقلاب مشروطیت می گذرد و هنوز جامعه ایران به بیشتر خواسته ها و آرمان های آن دست نیافته است. خواسته هایی چون: تجددخواهی، برقراری یک جامعه مدنی، راه برخورد درست به سنت و مدرنیته، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از بین بردن نابرابری های قومی و مسلکی، احقاق حقوق زنان، نفی حکومت های استبدادی و شرکت آزاد مردم در تعیین سرنوشت خود و برپایی حکومتی که مشروعیتش را از خواسته های مردم بگیرد تا یک نیروی آسمانی. دست آورد بزرگ انقلاب مشروطه در آن بود که برای نخستین بار در تاریخ ایران، سیاست مردمی شد و طی آن حاکمین و حامیان خارجی آن ها ناگزیر به پذیرش قدرت توده ها گشتند. در این انقلاب برای نخستین بار مساله حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و حقوق شهروندان مطرح شد و اصناف و اقشار مختلف طبقات جامعه از طریق انتخاب نمایندگانشان در تعیین سرنوشت ملی خود سهیم شدند. در ضمن در این انقلاب بخشی از مراجع دینی به پیروی از روشنفکران تجددخواه، خواستار حکومت مردم سالار و عدم تسلط یک قشر و طبقه بر کل جامعه شدند

از این جهت بررسی انقلاب مشروطه تنها یک مطالعه تاریخی نیست، بلکه گامی است بلند در شناخت شرایط تاریخی ایران آن زمان در جهت یافتن راه کارهای مناسب برای حل بخشی از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران امروز. پیمودان راه ترقی و پیشرفت جامعه ما در گروی پاسخ یابی به سوالات اساسی است که انقلاب مشروطه در مقابل ما گذاشت

سخنرانان
آقای طاهر احمد زاده - از فعالین قدیمی جنبش ملی ایران
آقای مهدی قاسمی (پژوهشگر و نویسنده): تفحصی در زندگی میرزا حسین نائینی و کتاب تنبه الامه و تنزیه الامه
دکتر یونس پارسا بناب (استاد دانشگاه و پژوهشگر):اتحادیه های کارگری و سوسیال دموکراسی در جنبش مشروطیت
دکتر محمد برقعی (استاد دانشگاه و نویسنده): نقش بازار در جنبش مشروطیت
مهندس غروی (استاندار پیشین آذربایچان و پژوهشگر مسائل تاریخی): نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت
آقای مهدی خلجی (نویسنده و روزنامه نگار): مشروطیت در نهاد روحانیت و سکولاریزم
آقای مجید میرمنتهایی (پژوهشگر و روزنامه نگار): علوم جدید در تفکر نواندیشان عصر ناصری
دکتر مینو ورزگر (استاد دانشگاه روتگرز): نقش زنان در مشروطیت
آقای جواد مجابی روزنامه نگار، شاعر و نویسنده

موسیقی در مشروطیت: استاد رحمان و مهندس شهریار صالح

اجرای نمایش کفن سیاه، اثر میرزاده عشقی توسط شاهرخ مشکین قلم و گروه نمایشی او

تلفن اطلاعات: 301-332-7982

آدرس: واشنگتن - آمریکا
NOVA - Northern Virginia Community Collage - Annandale Campus
چاپ این صفحه       بازگشت :      به صفحه قبل