احمد کسرویسیداحمد کسروی تبریزی در سال 1269 شمسی در شهر تبریز، درخانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از تحصیلات مقدماتی، در دوران انقلاب مشروطیت گاه به مبارزه و گاه به مطالعه مشغول بود. او بعدها به فراگیری علوم اروپایی روی آورد، به گونه ای که مطالعه سیاحتنامه ابراهیم بیگ در وی تحول شگرفی به وجود آورد . کسروی در همان سالها به فراگیری زبانهای انگلیسی و اسپرانتو روی آورد. وی پس از مدتی سفر به تهران و تبریز، در تهران با سران فرقه بهاییت آشنا شد. کسروی در دی ماه 1299 به عضویت دادگاه استیناف تبریز منصوب و روانه آذربایجان شد. اما در عدلیه تبریز بیش از سه هفته نماند. وی پس از آن و از همین دوره به شغل های مختلفی از جمله بازرسی، کار در دادگستری، وکالت دادگستری و نویسندگی در مطبوعات روی آورد و حتی خود نشریه منتشر می ساخت .او پس از آن به تحقیق در حوزه تاریخ و زبانشناسی مشغول گردید

احمد کسروی از سال 1312 به بعد با انتشار دو جلد کتاب آیین برای خود پیروانی یافت و نوعی دین جدید را با نام پاک دینی تبلیغ می کرد. او در همین دوران مجله پیمان و روزنامه پرچم رامنتشر کرد و درآن ها و بعدها در ورجاوند بنیاد، از یک سو به تمدن نوین اروپایی و فلسفه مادیگری تاخت و از سوی دیگر به عقاید شیعه حمله کرد. او حتی زبانی به نام زبان پاک روی آورد

البته حملات او علیه مذهب تشیع بی جواب نماند. نواب صفوی عالم شیعی و غیرتمند که نظرات او را وهن مذهب تشیع می دانست ابتدا به آبادان رفت و در سخنرانی ای کسروی را به مناظره فراخواند. نواب نهایتا او را در تهران یافت و در باشگاه کسروی به نام باهماد آزادگان با وی به گفتگو نشست . نواب چند روزى در مورد دین و مسائل اجتماعى با او بحث کرد. حرف آخر شهید نواب به کسروى این بود که :((من به تو اعلام مى کنم و تو را به عنوان یک مانع نسبت به مذهب، حتى نسبت به مملکتم مى دانم.)) نواب صفوی در جلساتى دلایل و براهین لازم را براى کسروى عرض ‍ کرد اما در نهایت ارتداد وى مسلم برایش گردید و به فکر مقابله با او پرداخت . نواب صفوی در ساعت 13 و 30 دقیقه روز بیست و سوم اردیبهشت سال 1324 کسروى را در میدان حشمت الدوله هدف گلوله قرار داد . اما به علت فرسودگى اسلحه موفقیت حاصل نشد. نواب به زندان افتاد و شمارى از روحانیون در ایران و نجف خواستار آزادى نواب شدند

اما امر به همین جا مختومه نشد. وی نهایتا در 20 اسفند سال 1324 در كاخ دادگستری و در اطاق بازپرس در حالی كه روی صندلی نشسته بود با چاقو مورد حمله قرار گرفت و كشته شد .یه گزارش روزنامه ها ی تهران ، قتل وی به دست اعضای جمعیت فدائیان اسلام صورت گرفت. كسروی ناشر روزنامه پرچم و ازمولفان كشور بود. وی در نگارش تالیفات خود از جمله تاریخ مشروطیت سبك خاصی بكار برده استچاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل