پیام هیئت برگزاری سده مشروطیت در شیگاگو
یه جشن بزرگ مشروطیت در آلمان


همکاران گرامی
نزدیک به یک سال است که نگاه ما در شیکاگو مانند سایر ایرانیان سراسر دنیا متوجه فرا رسیدن برگزاری جشن سده مشروطیت در آلمان است. شما بعنوان منادیان برگزاری آیین سده مشروطیت دیگر بار ما را یادآور انقلابی بزرگ می شوید که برای نخستین بار ایرانیان را بصورت مدون صاحب حقوق دموکراتیک کرد. و شما با برگزاری شکوهمند این جشن به گسترده شدن زمینه برای پیدایش ((عصر طلایی)) آزادی و دموکراسی در ایران که زنده یاد دهخدا نوید آنرا داد یاری می دهید.

ما می دانیم که برگزاری چنین جشن بزرگی تلاش سترگی را بهمراه داشته است و ما بدینوسیله مراتب سپاس خود را از برگزارکنندگان گرامی اعلام می داریم. همچنین به اندیشه وران، هنرمندان و تلاشگران و ایرانیانی که از سراسر دنیا در این مراسم حضور خواهند داشت خیر مقدم عرض می نماییم.با احترام


هیأت ایرانی برگزاری کنفرانس سده مشروطیت در دانشگاه نورت ایسترن ایلینوی در شیگاگو

اردیبهشت ١٣٨٥چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل