پیام سازمان همجنسگرایان ایرانی
به مناسبت جشن سده مشروطیت


هموطنان، تلاشگران و روشنگران فرهنگی برگزار کننده کنفرانس جشن سده مشروطیت
ضمن قدردانی از تلاش و کوشش شما در بزرگداشت انقلاب مشروطیت و پاسداشت صد سال مبارزه ملت ایران در راه آزادی، مدرنیته و دمکراسی، صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت را به شما و دیگرشرکت کنندگان کنفرانس تبریک می گوئیم

انقلاب مشروطه بر پایه اندیشه های نوین، نفی استبداد در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی، حاکم کردن تعقل، آزادی، عدالت و برابری حقوق انسانها شکل گرفت. مقابله مشروعه با افکار و ایده های مشروطه در این صد سال اخیر ادامه داشته و از عرفی شدن جامعه، فرهنگ و قوانین کشور ممانعت بعمل آمده است. اما جای بسی خوشوقتی است که با گذشت زمان، افراد، اقشار و گروههای اجتماعی هر چه بیشتری به اهداف و اصول مشروطه پی برده، برای رسیدن به آزادی و سربلندی ملت و کشور خود می کوشند

علیرغم همه فشارها و تضییعات قانونی، سیاسی و فرهنگی موجود، اما همجنسگرایان ایران با آگاهی از حقوق انسانی خود، مصمم اند که تا رسیدن به برابری حقوق مدنی و اجتماعی به پیکار خود ادامه دهند. مبارزات همجنسگرایان ایران در خدمت نهادینه شدن آزادیهای فردی، احترام به حریم خصوصی انسانها، مدرن و عرفی شدن قوانین، برقراری دمکراسی و گسترش حقوق بشر است. به همین سبب حمایت علنی و شفاف از برابری حقوق اجتماعی و مدنی همجنسگرایان و تقویت تلاشهای آنان نباید مورد غفلت ملییون و دمکرات ها قرار بگیرد زیرا که اصول دموکراسی بر این است که اقلیت ها نظر اکثریت را برسمیت بشناسند و آن را احترام کنند و اکثریت نیز حقوق انسانی اقلیت ها را برسمیت شناخته و تضمین کنند

تجارب صد سال مبارزه دال بر آن دارند که آزادیخواهان بدون توجه به درخواستهای اقشار و گروههای مختلف، حمایت و تقویت آنها و پیوند زدن مبارزات مختلف اجتماعی، در تلاش خود برای رسیدن به دمکراسی، مدرنیته و عدالت همچنان مغلوب مشروعه خواهند بود

سازمان همجنسگرایان ایرانی به عنوان یک سازمان غیر دولتی که خود را متعلق به هیچ تفکر سیاسی و مذهبی نمی داند جشن سده مشروطیت را به تمامی هموطنان به ویژه همجنسگرایان، دوجنسگرایان و دوجنسگونگان مشروطه خواه تبریک و خجسته باد گفته و آرزو می کند که روزی فرا رسد که جشن آزادی و برابری جنسیتی ایران را نیز داشته باشیم و هیچ کس به دلیل گرایش جنسی خود مورد ظلم و تعدی قرار نگیرد


شاد باشید و سربلند


آرین ورجاوندی
دبیر اول سازمان همجنسگرایان ایرانی

www.pglo.net
pglo@pglo.netرونوشت: رسانه های عمومی جهت انتشار

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل