پیامهای حمایت از بزرگداشت سده مشروطیت - کلن


هیئت برگزارکننده بزرگداشت این آیین ملی از پیامهای حمایتی کلیه شخصیتها، مجامع
و احزاب معتقد به آزادی، استقلال و دموکراسی در ایران استقبال مینماید


به حق باید بگویم که ایران ما زودتر از دیگر کشورهای خاورمیانه این موهبت را دریافت و برای پاسداری از آن، فداکارانه کوشید. اگرچه این پدیده در ایران همواره و پیوسته سود و ثمر نبخشید و گاه و بیگاه دستخوش دسیسه های خشک اندیشان و خودکامگان شد. باری، بذر آزادیخواهی و ستم ستیزی افشاند و در دل و جان مردم ریشه دواند
پیام خانم سیمین بهبهانی 
فرهیختگان جامعه ایران از چند دهه پیش از آن به روشنی دریافته بودند كه برای نجات جامعه در غفلت نگهداشته شده و فقرزده ای كه كمرش زیر فشار های مشتی قدرتمند وابسته به دربار و حمایت شده از سوی بیگانگان و عملكرد منفی اكثریت روحانیت حامی حاكمان خم گردیده، چاره ای جز آن نیست تا مردم را به حقوق و قدرت خویش آگاه بسازند. آنها معتقد بودند كه باید توان روحی جامعه در خود فرو رفته و تمكین كننده را بالا برد و مردم را برای مشاركت در تعیین سرنوشت خویش و دست رد زدن بر سینه حاكمیت استبدادی و غیر پاسخگو به صاحبان اصلی كشور آماده ساخت. در این راستا هدف های اصلی را متوجه استقرار حكومت قانون، تشكیل پارلمان برگزیده از سوی مردم، تمكین و پاسخگوئی همه ارگان ها و مقام های دولت و حكومت از رای و نظر نمایندگان مردم، حقوق شهروندی برابر برای همه باشندگان ایران زمین، از هر آئین و مذهب و تیره و قومی كه هستند، حق آزادی بیان و اندیشه و بالاخره استقرار حاكمیت ملی ساختند. پدیده هائی كه مجموعه صاحبان قدرت و گروه پرشماری از روحانیت پذیرای آن نبودند
پیام آقای دکتر پرویز ورجاوند 
هرگاه کسانی در پندار، گفتار و کردار ترجمان بیان آزادی شوند شرگت همگان را در رهبری و بنابراین در جنبش همگانی خوش فرجام ممکن ساحته اند. رهبریهای زورمدار را بی محل ساخته و پیشاپیش ضدانقلاب را ناممکن کرده اند و ایران را از توانائی بنای دولت براستی حقوقمدار برخوردار کرده اند. پس شرکت شما ایرانیان در جشن سده انفلاب مشروطیت شرکتی بارور میشود، هرگاه ابراز اراده استوار بر تشکیل چنین بدیلی بگردد
پیام آقای ابوالحسن بنی صدر
بی گمان پیشروان نهضت مشروطیت در ایران هرگز گمان نداشتند که پس از گذشت یکقرن از تلاش سترگ آنان، مردم میهن شان هنوز در ساختار و اساس یکی از ابتدایی ترین خواسته های آنان یعنی " عدالتخانه " با حکومت وقت درگیر باشند! و هنوز نه تنها " قوه قضائیه" محل عدالتخواهی نباشد که بار دیگر جولانگاه همان روحانیون و متعصبینی گردد که رهایی امر قضا و قانون، از چنگال آنان، از نخستین اهداف انقلاب مشروطه بوده است! بی شک آنان گمان نداشتند که خواست حاکمیت قانون که پس از آنان هرگز تأمین نشد، اینک پس از گذشت یک قرن، بار دیگر به تقاضای تغییر قوانینی بدل گردد که در بسیاری موارد به همان قوانین قبل از مشروطیت بازگشت کرده است
پیام سازمان
اتحاد جمهوریخواهان ایران 
امید است كشور ما در این گذار تاریخی و آزمون دموكراسی خواهی، آنگونه كه شایسته و بایسته ی ایران و ایرانیان است نقش آفرین بوده و بار دیگر با همت عالی فرزندان كشور و شور بالندگی و مشاركت پذیری این سرزمین، اعجاب جهانیان را برانگیزد
پیام جبهه ملی ایران - آلمان 
همت شما هموطنان ارجمند در برگزاری جشن ملی سده مشروطیت در شهر کلن آلمان مایه مباهات ایرانیان خارج از کشور است. جنبش مشروطیت در ایران همواره در طول تاریخ مورد احترام و افتخار مردم ایران بوده است. جنبشی که زندگی هزاران ایرانی در حرکت تاریخ را امید بخش ساخت، و ثمره آن پیدایش زنان و مردان مصمم و باکفایتی بود که حضورشان در میدان سیاست و اجتماع ایران بشارت و نوید آزادی و استقرار مردمسالاری در کشور کهنسال ایران را می بخشید
پیام سازمانهای
جبهه ملی ایران - آمریکا 
این سائقه سرکشی ملت، سده ها زیر خاکستر میماند، تا نسیمی از غرب و افکار غرب، به ایران میـوزد، و با وزیدن این نسیم، ملت، بدون احساس ِ داشتن حقانیت به سرکشی، که «حقانیت به رسیدن خود به قدرت» نیز هست، در جنبش مشروطیت به جوش وخروش وجنبش میآید. خرد ملت، شروع به خارش پنهانی میکند. خرد، موقعی تکان میخورد که رویاروی «اندیشه حاکم بر هستی او»، بایستد، و ازآن سرکشی کند. حقانیت به سرکشی، باید جوششی از درون خود انسانها باشد، تا حقانیت به ایجاد قانون و حکومت و عدالت، ازآن سرچشمه بگیرد. ولی ملت در آغاز جنبش مشروطیت، هنوز «خودی» را که، سرچشمه چنین اندیشه ای باشد، درخود بیدار نکرده بود. او نمیدانست که کیست و چیست. او هنوز آماده نشده بود که با گستاخی از خود بپرسد که: توکیستی؟ درتو، کیست و چیست؟
پیام آقای منوچهر جمالی
یکصد سال پیش ایرانیان پیش از بسیاری از ملل مترقی جهان بپا خاستند تا قدرت استبدادی حاکم را تعویض و تبدیل به حاکمیتی کنند که قدرتش محدود به قوانین باشد. قوانینی که میبایست نمایندگان منتخب مردم بر اساس مقتضیات جهان و زمان، خواست جامعه و منافع ملی در مجالس قانونگذاری تنظیم و وضع نموده، حاکمیت و مردم را ملزم به رعایت آن نمایند. نام این حکومت را مشروطه نهادند چون قدرت حاکمیت را مشروط به قانون میکرد و لذا حکومت قانون مبتنی بر دموکراسی پارلمانی میگردید
پیام سازمان
جمهوری خواهان ملی ایران 
در آستانه فرارسیدن صدمین سالگرد انقلاب مشروطه، با توجه به شکست انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنعت نفت و انقلاب 22 بهمن باید از پراکندگی، که خواست دشمنان است، به یگانگی برسیم تا در سایه اتفاق و همبستگی بتوانیم جبران اشتباهات گذشته رابنمائیم و کشور رو به زوال خود را دریابیم و آن را آزاد و آباد سازیم
پیام حزب ملت ایران - شاخه اروپایی 
شما بعنوان منادیان برگزاری آیین سده مشروطیت دیگر بار ما را یادآور انقلابی بزرگ می شوید که برای نخستین بار ایرانیان را بصورت مدون صاحب حقوق دموکراتیک کرد. و شما با برگزاری شکوهمند این جشن به گسترده شدن زمینه برای پیدایش ((عصر طلایی)) آزادی و دموکراسی در ایران که زنده یاد دهخدا نوید آنرا داد یاری می دهید
پیام هیئت برگزاری
سده مشروطیت در شیگاگو
هنوز هم در پی گذشت یک سده از این واقعه دگرگون‌ساز در تاریخ معاصر ایران و با همه دست‌آوردهای بزرگی که از خود برجای گذاشت، آرمان‌های مشروطیت یعنی حاکمیت قانون و رفع استبداد سیاسی، دریغا که تحقق واقعی نیافته‌اند و دردمندانه باید گفت که در عرصه‌های بسیاری، حتی ما با واگشت‌های ارتجاعی و استبدادی مواجه هستیم
پیام سازمان
فداییان خلق ایران - اکثریت 
در آستانه برپائی آئین بزرگداشت صدمین سال صدور فرمان مشروطیت که در کمتر از دو دهه جز نامی از آن باقی نماند، دست شما را به گرمی می‌فشارم و به تلاشتان برای زنده نگاهداشتن ارزش‌های اجتماعی مطرح در آن زمان، که در خطوط اصلی‌اشان همچنان مورد درخواست ملت ماست، ارج می‌گذارم
پیام آقای رضا علامه زاده
وطن قبل از مشروطه عبارت از سلطه، فتح و شکست و ماجراجوئی های حکام و پادشاهان بوده و پس از آن آمیختگی انسان ایرانی با زادوبومش میباشد. پیروزی نیاخاکمان ایران و بهروزی مردمان آن آرزوی پیشینیانمان و بانیان انقلاب مشروطیت بوده است. یاد آنان را گرامی بداریم و سرافرازانه به خاطر آزادی میهن به جشن و شادمانی برخیزیم
تبریک دکتر هوشنگ کشاورز صدر 
امسال که ایرانیان در داخل و خارج کشور قصد دارند صدمین سالگرد انقلاب مشروطیت را به صورت وسیعی برگزار کنند باعث خوشوقتی است که به همت عده ای از هموطنان مراسمی نیز در آلمان برگزار می گردد
پیام نهضت مقاومت ملی ایران 
انقلاب مشروطه بر پایه اندیشه های نوین، نفی استبداد در همه عرصه های سیاسی و اجتماعی، حاکم کردن تعقل، آزادی، عدالت و برابری حقوق انسانها شکل گرفت. مقابله مشروعه با افکار و ایده های مشروطه در این صد سال اخیر ادامه داشته و از عرفی شدن جامعه، فرهنگ و قوانین کشور ممانعت بعمل آمده است. اما جای بسی خوشوقتی است که با گذشت زمان، افراد، اقشار و گروههای اجتماعی هر چه بیشتری به اهداف و اصول مشروطه پی برده، برای رسیدن به آزادی و سربلندی ملت و کشور خود می کوشند
پیام سازمان همجنسگرایان ایرانی چاپ این صفحه     بازگشت:     به بالای صفحه      به صفحه قبل