پيام جبهه ملي ايران ـ آلمان
به مناسبت بزرگداشت صدمين سالگرد جنبش مشروطيت
بزرگداشت صدمين سال جنبش مشروطيت در 16 ارديبهشت ماه 1385 ( در شهر كلن ـ آلمان ) را كوششي ميدانيم قابل تقدير و ستايش

بدينوسيله از هيئت برگزاري اين جشن بزرك و ملي كه با همت و زحمات شبانه روزي براي برپائي آن بيشترين كوشش را انجام ميدهند ، تشكرو سپاسگزاري مي كنيم و براي يكايك افراد اين هيئت آرزوي موفقيت داريم. اميد است كشور ما در اين گذار تاريخي و آزمون دموكراسي خواهي، آنگونه كه شايسته و بايسته ي ايران و ايرانيان است نقش آفرين بوده و بار ديگر با همت عالي فرزندان كشور و شور بالندگي و مشاركت پذيري اين سرزمين، اعجاب جهانيان را برانگيزد و جوانان وطن ما در اين گذار سرنوشت ساز، رسالت تاريخي خويش مبني بر آزادي و استقلال را بطور شايسته و مطلوب ايفا نمايند.

سازمان جبهه ملي ايران ـ آلمان از هموطنان مقيم خارج از كشورخصوصا جوانان وطن ، استدعا دارد با شركت خود در اين جشن ملي به عظمت اين روز تاريخي بيفزايند. با تشكر


روابط عمومي جبهه ملي ايران ـ آلمان


چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه     به صفحه قبل