ادیب الممالک فراهانی


ادیب الممالک فراهانی، شاعر و نویسنده، در سال 1277 ه ق دیده به جهان گشود. وی از شاعران برجسته قرن سیزدهم و صدر مشروطیت است و در دوره تجدید حیات ادبی که از نشاط اصفهانی آغاز می شود بر غالب شعرای این دوره تفوق داشت

او در تبریز روزنامه ادب را منتشر می کرد و در سال 1318 به قفقاز سفر کرد . وی در شعبان 1324 ه ق به سردبیری روزنامه مجلس برگزیده شد و در علوم مختلف زمان خود از جمله تاریخ ، حکمت ، ریاضیات ، نجوم ، رمل و کف شناسی استاد و متبحر بود و به زبان های روسی ، کلدانی ، ترکی و پهلوی و تاحدودی نیز انگلیسی و فرانسه آشنایی داشت

از ادیب الممالك فراهانی دیوان اشعاری به اهتمام وحید دستگردی موجود است که در تهران توسط انتشارات فروغی به چاپ رسیده است سال 1355. . وی در سوم اسفند سال 1295 ه ش وفات یافت و در مرقد حضرت عبدالعظیم در شهر ری به خاک سپرده شد

چاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل