سخنرانی های مربوط به

مشروطیت و زنان


سخنرانی
منگل بیات
در هفدهمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
با عنوان فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالشهای کنونی

دوم تا چهارم ژوئن 2006 در مونترال کانادا
سخنرانی
آرام بیات
در هفدهمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
با عنوان فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالشهای کنونی

دوم تا چهارم ژوئن 2006 در مونترال کانادا
سخنرانی
دکتر ژانت آفاری
در هفدهمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
با عنوان فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالشهای کنونی

دوم تا چهارم ژوئن 2006 در مونترال کانادا
سخنرانی
ناصر رحیم خانی
در آیین سده مشروطیت در کلن، آلمان
ششم ماه مه 2006

صدسال تلاش آزادی

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
پوران نجات بخش

در میزگرد 8 آوریل 2006 در شهر کلن
زنان و مشروطه، گامهای آغازین
سخنرانی
زهره قائنی

در کانون فرهنگی ایده در استکهلم، 8 اکتبر 2005
نقش زنان روشنفكر در تحولات اجتماعی فرهنگی ایران از مشروطه تا پایان دوران پهلوی

این سخنرانی را اینجا بخوانیدچاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل