سخنرانی ها درباره مشروطیت


سخنرانی
منگل بیات
در هفدهمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
با عنوان فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالشهای کنونی

دوم تا چهارم ژوئن 2006 در مونترال کانادا
سخنرانی
آرام بیات
در هفدهمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
با عنوان فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالشهای کنونی

دوم تا چهارم ژوئن 2006 در مونترال کانادا
سخنرانی
دکتر ژانت آفاری
در هفدهمین کنفرانس سالانه بنیاد پژوهشهای زنان
با عنوان فمینیسم سکولار، انقلاب مشروطه، شرایط و چالشهای کنونی

دوم تا چهارم ژوئن 2006 در مونترال کانادا
سخنرانی
ناصر رحیم خانی
در آیین سده مشروطیت در کلن، آلمان
ششم ماه مه 2006

صدسال تلاش آزادی

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
دکتر نعمت آزرم
در انجمن ایرانیان
کپنهاگ - دانمارک، سیزده نوامبر 2005

جنبش ملی دمکراسی
ظرف تاریخی مدرنیته در ایران

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
در مراسم نهضت مقاومت ملی ایران
بمناسبت 77مین سالگرد انقلاب مشروطیت ایران

با حضور دکتر شاپور بختیار

مشروطیت و ملایان

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
دکتر همایون مهمنش
در میزگرد 8 آوریل 2006 در شهر کلن

انقلاب مشروطیت، دموکراسی و استمرار آن

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
مهندس حسن شریعتمداری
در میزگرد 8 آوریل 2006 در شهر کلن

حکومت قانون، آرزوی نافرجام مشروطه

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
پوران نجات بخش
در میزگرد 8 آوریل 2006 در شهر کلن

زنان و مشروطه، گامهای آغازین

سخنرانی
داریوش آشوری
در کنفرانس شیکاگو بمناسبت 100 سالگی مشروطیت
پنج تا هشت آوریل 2006

تولد ناکام یک ملت

گزارش رادیو فردا از این سخنرانی را
اینجا بخوانید و بشنوید
سخنرانی
حمید شوکت
در کنفرانس شیکاگو بمناسبت 100 سالگی مشروطیت
پنج تا هشت آوریل 2006

انقلاب مشروطیت و مسائل گذار به آزادی

گزارش رادیو فردا از این سخنرانی را
اینجا بخوانید و بشنوید
سخنرانی
زهره قائنی
در کانون فرهنگی ایده در استکهلم، 8 اکتبر 2005

نقش زنان روشنفكر در تحولات اجتماعی فرهنگی ایران از مشروطه تا پایان دوران پهلوی

این سخنرانی را اینجا بخوانید
سخنرانی
دکتر داریوش آشوری
در دانشگاه برکلی، يکشنبه ۲۳ آوریل ۲۰۰۶

انقلاب مشروطه در ايران و عواقب آن

اطلاعات بیشتر در مورد این سخنرانی را
اینجا بخوانیدچاپ این صفحه       بازگشت :        به صفحه قبل