دوستان عزیز

این سایت جهت هر چه بیشتر شناساندن انقلاب مشروطیت ایران، این پویش
فکری - فرهنگی پیشینیان ما برای آزادی ملت ایران و پی افکندن حاکمیت ملی
ایجاد شده است و مستقل از احزاب، سازمانها و گروههای سیاسی قرار دارد

این سایت منعکس کننده مضامین و فعالیتهایی است که در رابطه با انقلاب
مشروطیت یا تا بحال مطرح گشته و صورت گرفته، یا پس از این خواهند شد

اسناد مطرح شده در سرتاسر این سایت صرفا جهت طرح نقطه نظرهای
گوناگون میباشند و به معنی تایید یا رد آنها از جانب تهیه کننده سایت نیست


این سایت در حال تکمیل شدن است


امید که فرهیختگان، هنرمندان، اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ مشروطه
با فرستادن مقالات، شعرها و منابع دیگر خود به نشانی الکترونیکی زیر
به غنی تر کردن سایت یاری رسانند


webmaster@mashroutiat.com

تهیه و تنظیم سایت از: مهندس سهیلا ستاری

بیست و سوم آذرماه ۱٣۸۴خورشیدی
چهاردهم دسامبر ٢۰۰٥ میلادیبازگشت :    به بالای صفحه       به صفحه قبل