وثوق الدولهوثوق الدوله فرزند میرزا ابراهیم معتمدالسلطنه و برادر بزرگ احمد قوام ‏السلطنه، پس از اتمام تحصیلات مقدماتی خود و فراگیری زبانهای فرانسه و انگلیسى وارد فعالیتهای سیاسی در دوران مشروطیت شد

وثوق الدوله پس از فتح تهران به عضویت هیات رییسه فاتحان تهران درآمد. وثوق الدوله، سپهدار اعظم، سردار اسعد و تقى زاده از جمله اعضای این هیات بودند. وثوق الدوله، در سال ‏1334 ه.ق نخست وزیر و وزیر امورخارجه شد و در کابینه «عین الدوله‏» به وزارت‏فرهنگ تعیین گردید. وی در سال ‏1336 براى بار دوم نخست‏وزیر شد و وزارت کشور را نیز عهده دار گردید . اوپس از مشروطیت‏ یک بار وزیر فرهنگ، دوبار وزیر دادگسترى، دو باروزیر کشور، چهار بار وزیر دارایى، هفت ‏بار وزیر امور خارجه و دوبارنخست وزیر ایران شد

بزرگترین عملکرد سیاسی منفی وی انعقاد قرارداد 1919 در 15 آبان سال 1338 هجری قمری برابر با 1919 میلادی در زمان نخست وزیری خود با دولت انگلستان بود. وی در تاریخ ایران به عنوان سیاستمدار طرفدار انگلیس شناخته شده است. او به این ترتیب عملا راه را برای حضور بیگانه و بویژه انگلستان در ایران باز کرد و خواهان تبدیل شدن ایران به مستعمره انگلستان گردید

پرسى کاکس (وزیر مختار انگلیس) دردوازدهم ذى‏قعده ‏1337 ه. ق مطابق با مرداد 1298 ه. ش قرار داد ننگین نهم اوت‏1919 م را با وثوق الدوله نخست وزیر وقت منعقد نمود. به موجب این قرارداد شش ماده‏اى دو رکن کشور یعنى ارتش و دارایى تحت نظرمستشاران انگلیسى قرار مى‏گرفت. وثوق الدوله، علاوه بر سیاست‏مدارى شعر هم می سرود و گاهی هم مقالاتی می نوشت

چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه        به صفحه قبل