با حرکتی آرام و مدنی به شکل مسالمت آمیز
در ”پارک“ ميدان هفت تیر گرد هم می آییم


  
بيانيه شماره 2
www.herlandmag.com


ما زنان در طی یکصد سال گزشته یعنی از زمان صدور فرمان مشروطیت و شکل گرفتن قوانین، برای کسب حقوق برابر و عادلانه تلاش کرده ایم. تلاش ما در طول یکقرن گذشنه (هم در روش و هم در مضمون) مسالمت جویانه، مدنی و صلح آمیز بوده است و از روشهای خشونت آمیز و شعارهای احساسی و غیر صنفی پرهیز کرده ایم. نمونه روشن و مستند این روش مدنی در 22 خرداد سال گذشته مقابل دانشگاه تهران است و زنان حق طلب ایرانی در 22 خرداد سال گذشته با حضور آرام و نمادین و خواندن سرودهای صلح طلبانه و زنانه، مسالمت آمیز بوذن اعتراض خود را ثابت کردند. بتابراین از همه زنان خق طلب و عدالت جو و مدافعان حقوق حقه زنان میخواهیم که امسال نیز همچون سال گذشته از سردادن شعار بپرهیزند. مسلما حضور نمادین و صلح جویانه ما برای بیان دردها و مشکلاتمان کافی خواهد بود. ما با حضور نمادین خود میخواهیم به قانون گذاران کشورمان بگوئیم که تحت این قوانین ناعادلانه، زن ایرانی نه تنها در جامعه، در محیطهای شغلی و در امور اجتماعی بلکه حتی در پستوی خانه اش هم امنیت ندارد

از این رو با توجه به آنکه هیچ یک از امضا گنندگان فراخوان تجمع، قصد ایجاد ترافیک و برهم زدن نظم شهر و ایجاد مشکل برای شهروندان را ندارند، از همه کسانی که کیخواهند در تجمع روز 22 خرداد شرکت کنند درخواست میکنیم با آرامش و فقط با حضور در پارک جنب میذان هفت تیر ( واقع در ابتدای خیابان قائم مقام - ساعت 5 الی 6 بعدازظهر) اعتراض مدنی و مسالمت آمیز خود را نشان دهندگروه هماهنگ کنندهاخبار مربوط به سرکوب خشن این تجمع و دستگیری زنان شرکت کننده را اینجا بخوانید
چاپ این صفحه       بازگشت :     به بالای صفحه       به صفحه قبل